Vertikal helseforsikring bedrift

Hjertestarter på arbeidsplassen kan redde liv. Vi har nå inngått ett spennende samarbeid som gjør at vi kan få ut enda flere hjertestartere i hele Norge. Denne fullmakten gir oss rett til å representere deg og innhente relevante medisinske opplysninger om deg fra lege eller sykehus. Når vi legger frem tilbud om behandling, er du i din . Unngå helsekø med Vertikal Helseforsikring , dagers behandlingsgaranti til legespesialist. Vertikal Helse formidler helsetjenester og helseforsikring til private, bedrifter og organisasjoner.

Elektronisk fullmakt Vertikal Helseforsikring. For å melde en sak under Vertikal Helseforsikring trenger vi en signert fullmakt, samt en kopi av henvisning. Ansettelsesdato i bedriften.

Forsikring gjennom bedrift. Med vår helseforsikring er du garantert behandling innen virkedager, slik at du kan komme deg raskt tilbake til hverdagen igjen. Vi bruker de beste private sykehusene og spesialistene i Norge og Europa. Det er også mulig å kjøpe helseforsikring til . Garantert spesialistvurdering innen virkedager.

Rehabilitering etter behandling dersom foreskrevet av legespesialist. Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist. Tid: Gjennom medlemskap i Vertikal Helse- forsikring har du en behandlingsgaranti som gir deg rask behandling når du trenger det. Bestillingsskjema for Vertikal Helseforsikring for medlemsbedrifter av SMB Tjenester.

Tallet omfatter forsikringsselskaper som er medlemmer i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Navn på bedrift : Adresse: Poststed: Kontaktperson:. Men disse bedriftene har bare halve markedet.

Hensikten er å bidra til redusert sykefravær og kortere ventetid i helse-Norge. Storebrand Helseforsikring tilbyr som de eneste i Norge medisinsk vurdering og. CashPoints på helseforsikring. Få en av markedets beste priser – kun kr 2pr. Norges største leverandør av helseforsikring.

Medisinsk kompetanse bedrift. Codan helseforsikring garanterer spesialistvurdering innen dager. If Vertikal helseforsikring side 2. Oppsigelse og endring av avtalen side 7. Behandling av klager, tvister og søksmål side 8. Helseassistanse knyttet til helseforsikringen side 6. Tillegg til standard helseforsikringsavtale for bedrifter side 8. Det er akkurat de samme prinsippene som gjelder enten du har kjøpt en behandlingsforsikring privat, eller om du har tilhang til en avtale gjennom bedriften du jobber i.