Utvendig vannkran

Hvis du har hage, er det kjekt å ha en utvendig vannkran. Det gjør det lett å vanne blomster og planter eller å vaske vinduene eller bilen. En utekran vil egne seg godt ved behov for tilgang på vann utendørs.

Ved valg av utekran vil det være viktig å velge en kran som er frostsikker med tilbakeslagsventil, da vi er utsatt for kulde store deler av året. En selvdrenerende kran vil også være en fordel, hvorav man monterer kranen med fall slik at overskuddsvannet .

To start page for Nasjonal digital læringsarena. Rørlegger Frostsikker dobbel vannkran på yttervegg. Max meter rørlengde nødvendig innvendig pr. Passer for eksempel til regnvannstønner. Vannrør skal graves ned men kran vil jo være oppe i dagen så det hadde vert en fordel å ha noe som tålte frost.

Er det i det hele tatt mulig med det gamle røropplegget som vises på bildene. Finnes det ferdige løsninger kanskje?

Gammelt rør sprakk pga kulde. Nytt rør på 2-meter må trekkes med tilkobling til vann på kjøkken, samt montering av ny vannkran. Jeg trenger en rørlegger til følgende arbeider: a. Sette opp en utvendig frostsikker vannkran.

Jeg vil gjerne ha en sånn liten stoppekran på røret på innsiden. Vi ønsker å montere vannkran ute. Jobb inkluderer rørarbei boring i grunnmur og selve installasjonen. Må bores gjennom mur fra vaskekjeller, ca cm.

Vaskerom på innsiden av veggen i k. VIDEO: Brukes en tappekran som denne sjelden, kan pakningen i ventilen sette seg fast. Men den kan lett løsnes med dette knepet. For å unngå vannskader i forbindelse med utekran og vannslange, bør du: Huske å fjerne hageslange fra utvendig kran.

Selv en frostsikker kran kan gi vannskader i veggen hvis hageslangen er koblet til i kuldeperioder. Utvendig tappekran med stoppekran på innsiden må stenges for vinteren. Husk å fjerne hageslange fra utvendig kran.

Skru igjen innvendig stoppekran, åpne så utvendig kran slik at restvannet tappes helt . Hylleplass: velg varehus. Du kan unngå problemet ved å montere en frostsikker kran. Allikevel må du huske på å fjerne hageslangen fra den utvendige kranen.

Blir det skikkelig kaldt, kan nemlig selv en frostsikker kran føre til vannskader i veggen med hageslangen koblet til. Er du av den virkelig glemske typen, kan du velge en kran som er .