Utstyr til smie

Vi legger vekt på å selge kvalitets produkter til proffe smeder og hobby smeder og vi selger ikke varer som vi ikke selv vil bruke i smia. Vi har forskjellig vertøy til smiing, både til hobby og profesjonelt bruk. Skal en lage knivblad og kniver er det behov for en del utstyr. I begynnelsen satset jeg på å smi ute i det fri. Da rigget jeg hver gang opp esse og ambolt, og det ble smidd bare i sommerhalvåret.

Etter hvert ble det behov for å smi når som helst, og da ble det smie.

Da jeg også i mange år har hatt stor . Mange gårder hadde egne smier, plassert litt unna de andre bygningene på grunn av brannfaren, til reparasjon av verktøy og maskiner. Han fikk da oppdrag fra ei grend og smia kunne gi en liten inntekt i tillegg til å være et. FINN VEIEN TIL OSS FRA E6. Smeden i smia er en håndtverkstradisjon som går langt tilbake i tiden.

Vi kan tilby værhaner , smijern og mange andre smedprodukter til hus og hytte. Og så har han tatt hammeren sin og smidd glødende metall til verktøy og utstyr , herdet det sterkt, akkurat som smeder har gjort helt siden bronsealderen. Eilen spar kull på essa og .

Vi er raske og fleksible underleverandører på spesialordrer. STANSING OG KNEKKING: Tveit smie har utstyr for stansing, knekking og preging av deler til industrien. På store serier er det raskere og mer økonomisk å stanse enn å laserskjære. Vi har egen verktøymaker og nødvendig utstyr for å lage verktøy.

Kjøp smijern direkte fra smia. Vi holder til nær Valdres, Synnfjell og Lillehammer. Vi lager lysekroner, smijernsporter, rekkverk,smijernsbeslag, dørvrider, håndtak, hengsler, lysestaker, mm.

Ja, jeg sjekka dem ut, men jeg kom til den konklusjonen at selv om det sikkert hadde vært lærerikt ville jeg heller bruke pengene på kull, hammere, ambolt og annet utstyr og heller benytte som lærested og prøve og feile litt selv:) Jeg . Ei smie er et verksted for produksjon og reparasjon av gjenstander av jern. Smia er smedens arbeidsplass, enten han var en som fusket i faget, eller en høyt skattet spesialist. Gårdssmia var en del av bondens sjølbergingsøkonomi, mens bygdesmeden var lokalsamfunnets håndverksspesialist. Til skipsverft var det . En smed arbeider som regel i ei smie , med en åpen ovn kalt ei esse (et vanlig dialektord er smieavl). De viktigste redskapene i smia er ambolt og skruestikke, sammen med håndredskaper som hammere og tenger.

Jernet varmes i essa til det er rødglødende, og bearbeides på ambolten til ønsket form. Tradisjonelt ble essen . Ant Or Lengde, Or Id. Arbeidet går ut på å varme opp metall av jern, stål og andre metaller og forme metallet ved hjelp av hamring, bøying, sammenføying m.

Smeden lager forskjellige produkter dekorative smijernsgjenstander som porter, gitter, rekkverk og verktøy. Arbeidsområdet omfatter også reparering og restaurering av slitt utstyr og på . Svein lagde mye av utstyret selv. Sønnen husker blant annet at dette gjaldt støpte lagere og overføringsmekanismer med reimskiver.

Smia hadde en trefaset elektromotor som kunne drive det som fantes av enkle . Smikurs arrangeres for nybegynnere og litt øvde ung som gammal, jente som gut. I tidligere tider ble kunsten å smi sett på som en magisk egenskap. Dagsens smeder viderefører våre gamle håndverkstradisjoner, men kan også ta i bruk moderne verktøy og produksjonsmetoder.

Smed i arbeid med maskinhammer. Også smeden kan ta i bruk maskinelt utstyr for å gjøre . Smia er trang, men vi fikk likevel arbeidet med to ambolter og ungdommene jobbet sammen som smed og oppslager og byttet roller underveis sik at alle fikk øvd litt på å smi.