Ullersmo fengsel besøk

Det gjennomføres normalt besøk av timers varighet, men det er mulighet for utvidelse dersom det er ledig kapasitet. Fengselet har tre besøksrom som er møblert med sofa, bord og to stoler. Det er røykeforbud i alle besøksrom.

Det selges mineralvann fra automat. I sommerhalvåret er det åpent et .

Innsatte som gjennomfører straff eller varetekt, kan med enkle begrensninger motta besøk fra familie og venner i fengselet. Kriminalomsorgen anser at gjennomføring av besøk er av stor betydning for den innsatte og en viktig del av målsettingen om normalisering under . Etter å ha blitt godkjent og klarert for besøk kan man bestille besøk gjennom nettsiden. Dersom det er spesielle omstendigheter, kan innsatte levere søknad.

Alle søknader fra andre enn innsatte vedrørende dette, vil ikke bli behandlet. Besøksavdelingen har totalt rom hvorav er tiltenkt barnebesøk , rom for ukontrollert besøk samt til advokater og lignende. I tillegg er det en større besøkshall for avviking av kontrollert besøk.

For barnebesøk uten særskilte kontrolltiltak forefinnes et avgrenset uteareal med diverse leker som kan . Fengslet har ordinær kapasitet på 2plasser. Målgruppen for fengslet er mannlige innsatte med lengre straffedommer for alvorlig kriminalitet, utenlandske innsatte uten tilknytning til Norge, samt personer som varetektsfengsles . Dato: Opplysninger om deg som søker. VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER. Navn: Adresse: Fødselsnummer (siffer):. Passnummer (kun utenlandske statsborgere):.

Navn på den innsatte du ønsker å besøke : Relasjon til den innsatte du vil besøke : Navn på . Kriminalomsorgen region øst. Fengselet var ment som avløsning for Botsfengslet i Oslo. Besøkende henter søknadsskjema . Kroksrud avdeling, som er en avdeling med lavere sikkerhetsnivå. Vedlagt følger rapporten for besøket.

Vi ber om at denne blir gjort tilgjengelig for innsatte, ansatte og andre som ønsker det. Skype- tilbudet var for dårlig, og det var trøbbel med besøk fra Norge. Elevene fikk mange aha opplevelser og hadde en lang samtale med en innsatt.

Svært bekymringsfullt, sier sivilombudsmannen etter et besøk til fengselet. Datoen for besøket ble ikke oppgitt på forhånd. Dette ble starten på den frivillige organisasjonen Rommet mitt, som i første omgang besto av foredrag for pårørende. Det siste ble et tilskudd etter at Tor Åge, som nå . Når barn av innsatte kommer på besøk , mener Kamilla at fengslene byr på for mye passiv aktivitet.

Og ikke minst så vet jeg at det å få besøke jevnlig er viktig for oss pårørende. Det blir mye film og playstation. I vår sak, fikk vi heldigvis medhold til slutt. I siste liten trakk Kriminalomsorgen tilbake vedtaket, og han fikk melding om at han . YS mener: Gledelig at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen.

De siste tallene fra SSB og NAV viser at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen.