Tysk tidsuttrykk

Bestemt tidsledd svarer på spørsmålet hvor lenge eller hvor ofte. På tysk står bestemt tidsledd i akkusativ. I andre sammenhenger brukes tidsuttrykk. Minuten, for fem minutter siden.

Stunde, for en time siden.

Woche, for en uke siden. Monat, for en måned siden. Forskjellige tidsuttrykk med preposisjon (som styrer dativ). I en måned har jeg bodd i Berlin (og bor der ennå). Grammatikk-regler i Tysk.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Verb – presens perfektum.

Preposisjoner med akkusativ og preposisjoner med dativ. Mai, 1 Lektion 9: Frühling. Legg merke til at dativobjektet står foran akkusativ objektet på tysk. Man kan forklare denne ordstillingen med at personen er viktigst, og derfor kommer person foran sak. På norsk kan vi også ha denne ordstillingen, men da utelater vi til eller for: Faren skriver mora et brev.

Dativ brukes også i enkelte tidsuttrykk : in, an og. Kommunisere på tysk med tydelig uttale. Høy grad av måloppnåelse. Forteller om ferien, og har et fyldig innhold og få språkfeil.

Kan og bruker tidsuttrykk. Har en tydelig og korrekt tysk uttale. Vær oppmerksom på forskjellene mellom tysk og norsk! Tidsuttrykk med seit, vor og aus.

Viktig: Verbet står i presens når . Tysk ordstilling er ofte som på norsk i (fortellende setninger i) presens og preteritum. Merk at infinitiven (gewinnen, sagen) kommer til slutt, mens utfyllende ord (das Spiel, ein Wort) kommer mellom um (eller ohne) og zu.

På engelsk, tysk og fransk er det vanlig å bruke of, von og de. På norsk bruker vi flere ulike preposisjoner i slike uttrykk. Om eiendoSkiene til barna. Om mennesker: Smilet til Anne.

Problemene til politikerne. Aussprache ̶ trene på uttale av tyske lyder, Vurdering av skriftlige eller muntlige arbeider i Meine Mappe. Uke 1 Hören 2: Nachrichten auf dem. Lesen 2: Sara hat neue Nachrichten. Uke Sprechen 2: Neue Nachrichten.

Interaktion 2: Im Klassenzimmer. Når det gjelder preposisjonen i på tysk , så kan den styre både akkusativ og dativ. I tilfeller der setningen ikke direkte har bevegelse eller ro, og ikke er et tidsuttrykk , hvordan skal man vite om i styrer akkussativ eller dativ?

Tysk : Repeter og lær deg utenat det som står om tidsuttrykk med preposisjoner, s. Write a short summary from the film. KRLE kroppsøving Kreativ dans. Ta med innesko og klær som er behagelige å danse i. De gruppene som er klar framfører .