Tyritopp

Tyrien brenner meget godt med en rolig mørk flamme. Den er ettertraktet peis- og bålved og lett å få fyr på selv når det regner. Ulempen med tyrived er at . Ramtopp, sykdom på furu.

Kalles også tyritopp , brannaks, flaretopp, skat eller spik. Kan forårsakes av rustsoppen Cronartium flaccidum, som er vertvekslende mellom furu (aecideistadium) og peon (uredo- og teleutostadium, se peonfiltrust), eller av den ikke-vertskiftende, svært nærstående rustsoppen .

Den sistnevnte vertsveksler med pioner. Furuas knekkesopp (Melampsora pinitorqua) vertsveksler med osp, og furuskuddet bøyer seg over på den ene siden eller knekker. Den vertsvekslende Cronartium flaccidum hvor man finner alle sporestadier: (Spermagonerier med spermatier og reseptive hyfer, tidligere kalt pyknosporer), I (aecidiesporer), II (uredosporer), III (teliosporer) og . Treet får en skade- forsøker å reparere-skaden rekker akkurat forbi-nytt repareringsforsøk osv. Kåsa: Skogbrukslære 173. Tyritopp gir også det samme materialet.

Mange store furuer i området ved Kjerringkollen. Den til venstre her har fått soppangrep et godt stykke opp på stammen og utviklet tyritopp. Oppslagsor Ordbokartikkel.

I dette vinduet skal du finne tabell mfor oppslagsordet ramtopp. I levende lauvtrær, Granrust, Bjørkerust, Eikemjøldogg, Seljemjøldogg. Bearbeidet virke, Einerrust, Andre rustsopper, Bjørkemjøldogg, Andre mjøldogg. STORSOPPER, MIKROSOPPER, ANDRE SOPPER. Det er vanskelig å se ut fra bildet, men syns det kan ligne på sopp som kan forårsake tyritopp på furu.

Det er arter som vokser på furu den ene heter pionfiltrust Cronartium flaccidum, den andre finner jeg ikke navnet på i farten. Populært er navnet tyritoppsopp ofte brukt på begge to. Jeg er ikke sikker på at . Ser ut som om treet har vært skadet en gang – kanskje angrepet av tyritopp , men det er lenge før det døde. Dette kan ha noe med den spesielle stammen Ã¥ gjà ¸re, men er bare en antagelse.

Kryssordkongen fant mulige svar til kryssordhintet tyritopp. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen. Godt oppslagsverk for kryssordløsere. Flere steder står usedvanlig gamle furutrær (sterkt vridde, mye tørrgreiner, tyritopp -krone), og spredte gamle gad høgstubber og læger av kelo-typen finnes i moderat tetthet.

Artsmangfold: Et middels utvalg av naturskogsarter av lav og vedboende sopp finnes på gamle trær, gadd og læger (både gran- og furuarter). Dette området som er fullt av kvae vil omdannes til tyri. Furua vil da øke produksjonen av kvae for å uskadligjøre soppen.

Det er to typer sopp som kan lage tyri topp vis jeg ikke husker feil. Veden som da er gjennomtrukket av kvae vil .

Påmeldte: Fullførte: Startende: 7. Veden i og rundt såret blir dermed mettet av kvae og omdannet til tyri.