Trykkimpregnering

Impregneringsklasser og standarder. I Norden finnes det en frivillig kontrollordning for trykkimpregnert tre. Kvalitetskravene harmoniseres av Nordisk Trebeskyttelsesrå NTR. Kontrollert, trykkimpregnert tre deles inn i fire nordiske kvalitetsklasser avhengig av bruksområdet.

De fire klassene betegnes med bokstavene: M, A, . Hvor dypt er avhengig av tre- slaget.

I Norge impregneres normalt furu, men gran kan også impregneres til kledning. Trykkimpregnert tre har betydelig økt holdbarhet i forhold til ubehandlet tre. Vanligvis trykkimpregnerer vi med kobbersalter ( Cu). Erfarne brukere av trykkimpregnert spør oss ofte om kvaliteten er like god som . Til trykkimpregnering benyttes kreosot til jernbanesviller, kaipæler o. Etter impregneringen reagerer saltene med hverandre og dels med treet selv, og danner tungt løselige forbindelser som ikke.

Se for øvrig treimpregnering. Spørsmål : Vi har kjøpt et lekeapparat til hjemmebruk som består av trykkimpregnert materiale.

Jeg har etter det fattet stor interresse for temaet trykkimpregnert trevirke – og er noe bekymret. Jeg har prøvd å undersøke hvilke stoffer som er brukt til behandling, og fått til svar at Tanalit og Volumanit er brukt til . Mest brukt er kobber, krom og arsen, derav forkortelsen CCA-impregnering. Arsen og krom er de mest helsefarlige stoffene. Miljøgiftene i impregnert treverk går etter hvert over i omgivelsene. Du bør derfor ikke ha impregnert treverk i grønnsakbedet eller . Treteknisk kan utføre tester av impregneringsmidler i utendørs forsøksfelt og kjemiske analyser av trykkimpregnert materiale.

Vi kan analysere opptak av koppermidler og kreosot, i tillegg til å vurdere midlenes inntrengning. Anvisningen er utarbeidet i samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt. Overflatebehandling, trykkimpregnering og modifisering gjør rede for hva forskjellige trebeskyttelsesmidler beskytter mot, og hvilke miljøhensyn, bestemmelser om kreosot, kontroll og merking som gjelder. Vi har eget anlegg for trykkimpregnering , der vi produserer med kopperbasert impregneringsmiddel CX-8. AB: For bruk over bakken.

Klasse A: For bruk i jordkontakt. Selv om treverket er impregnert, har det godt av ekstra beskyttelse, men dersom du akkurat har satt fra deg hammeren, kan du puset lettet ut: Før du starter, må du passe på at det er helt tørt. Hvor lenge bør man vente før man maler trykkimpregnerte materialer? Her får du vite hvordan du maler trykkimpregnert.

Det skal behandles som farlig avfall.

Som alt annet treverk, må også terrassebord behandles. Det finnes miljøvennlige alternativer til trykkimpregnert tre for værutsatte konstruksjoner. REACH- forordningen (EF) nr. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og . Dette er et produkt iht.

Denne anvisningen gir oversikt over ulike metoder som brukes i Norge for å forlenge levetiden til trevirke ved å beskytte det mot sopp, treborende insekter og marine borere. Metodene omfatter overflatebehandling, trykkimpregnering og modifisering, med hovedvekt på behandling av gran og furu. Før i tiden het det at du burde vente et år før du behandlet impregnert trevirke, men det er ingen grunn til å vente så lenge. Dersom materialet er helt nytt, kan det med fordel få stå og tørke litt, men .