Tek10 soverom

Det nyeste regelverket er TEK17. TEKer tidligere regelverk. Ethvert byggverk og ethvert rom skal ha planløsning og størrelse som er egnet til formålet.

Romhøyden tilpasses rommets størrelse og funksjon. Rom for varig opphold skal ha et volum på minst m3.

Antagelig er det dette takstmannen har bygget på da soverommet ble underkjent. Har et par spørsmål som kanskje noen her har greie på. Her er saken: Vi vurderer å bygge om kjelleren til utleieenhet, og må ta den ene boden og gjøre om til soverom.

Disse forslagene er ikke tatt med i den vedtatte forskriften. Det ble også foreslått å fjerne § 8-om kjøreadkomst. Denne bestemmelsen er for bygning med . Det gamle kravet(som fortsatt er anbefalt som minimum) er som bjoro skriver, 25 .

Kravene for soverom har endret seg gjennom årene. Etter dagens TEK er det når anbefalt minimum kvm, men flere forhold innvirker, som lysflate, rømning, takhøyde etc. Spør byggesakskontoret i din . Ved innredning av selvstendig boenhet i kjeller , må denne skilles fra resten av bygningen med branncellebegrensende bygningsdeler iht.

Tideligere var det i forskriften et krav om at soverom skulle ha volum på minst kubikkmeter (ved normal takhøyde på meter vil det si en grunnflate på minimum kvadratmeter). Tilfredsstiller TEK med visse tilpasninger som ikke krever mer areal: ▫ Garderobe på soverom dekker resterende bodkrav. Snu seng og dør i soverom. Stiplet dør i gang får ikke nok sideareal.

Kan evt bruke dobbelt dør i inngang. Vindu soverom flyttes for å kunne. Moglege konsekvensar av innføring av alternativt snuareale (rektangel).

Halvparten av informantane nemner at dette gir meir fleksibilitet, spesielt i forhold til bad og HC-toalett, gang og soverom. Blant annet skal snusirkel for rullestol skal ha diameter m, og ikke m som vist i denne anvisningen. Dette bladet behandler planløsning av soverom og andre sekundære oppholdsrom i boliger, spesielt med tanke på . Den regelen du linker til er en gammel regel.

Hvis rommet er brukt som soverom , kan man kalle det soverom. Anonymous poster hash: db761. Absolutt størrelseskrav forsvant med TEK 10. Krav til rom og annet oppholdsareal. Departementet mener at det er viktig at det er gode lysforhold i alle leiligheter.

Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming . For boligbyggelagene gir det mulighet for å bygge kvm boliger uten krav om tilgjengelighet, og med soverom i tillegg til stue, kjøkken og bad. Krav om utsyn fra soverom fjernes. Ikke krav om utsyn fra soverom.