Tek 10

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis.

Byggteknisk forskrift ( TEK ). Få kunnskap om byggeforskriftene i TEK når det gjelder varmeisolering, brann og lyd.

Du vil også finne anbefalte konstruksjoner for både nybygg og fritidsboliger. Regjeringen har vedtatt ny TEKmed ikrafttreden 1. Det er innført nye regler om bruk av overgangsordning for gamle krav ( TEK). Boligprodusentene har utviklet en veileder som sammenstiller kravene i teknisk forskrift ( TEK) som gjelder for fritidsboliger med én boenhet.

Veilederen er oppdatert med de nye energikravene som ble innført fra 1. De nye energikravene i TEK trådte i kraft 1. På dette møtet fikk du vite hva kravene går ut på og praktiske råd og tips til hvordan du kan nå dem. Innretning videreføres i TEK , men kravene for næringsbygg skjerpes noe.

Dersom man har pågående prosjekter som prosjekteres etter TEK, men som enda ikke er omsøkt, trenger man foreløpig ikke å forhaste seg med å sende inn søknaden. Overgangsbestemmelsen i § 17-gir fleksibilitet for pågående og nye prosjekter i år fremover i tid. I det følgende vil man synliggjøre . SAK) og byggteknisk forskrift ( TEK). Mellom anna er lokal godkjenning oppheva, sentral godkjenning er styrka med seriøsitetskrav, nye endringar i energikrav og forenklingar.

De samme energikravene er foreslått videreført i TEK 17. Forskriften er delt i fire deler og delene har regler ikke bare om tekniske krav til selve byggverket, men også om dokumentasjon, tomteutnytting, naturpåkjenninger, uteareal, installasjoner og mer. Alle byggesaker hvor søknad om rammetillatelse er mottatt av kommunen før 1. Er søknaden mottatt i kommunen mellom 1. TEK eller den nye TEK, bortsett fra krav om avfallshåndtering,. Krav til våtrom i TEK10.

Byggebransjens våtromsnorm er oppdatert om kravene i TEK10. To oppdaterte blader beskriver kravene i forskriften og gir forslag til løsninger som oppfyller kravene: BVN 20. Oppdraget var avgrenset til kapittel og 13. Målet med oppdraget var å .