Taktro plater

Våre taktroplater produseres av en kombinasjon av bjørk og gran, som gir den beste kvaliteten. Utstrakt bruk av rundt virke gir solide og faste plater med nøyaktig profilering og fin overflate. Platene har spesielt gode tekniske egenskaper og vårt fokus er høy og jevn kvalitet.

Arbor Taktro er CE-merket og PEFC-sertifiserte. Denne anvisningen viser utførelse av taktro med trebaserte platematerialer eller bor brukt som bærende underlag for taktekning av takbelegg, takfolie, takshingel, båndtekning o. Taktro kan også brukes som del av undertak for opplektet taktekning.

Bruk av taktro krever normalt en konstruksjon med en luftespalte eller et . Bærende taktro av spon må ha lufting på undersiden for å sikre at fuktighet slipper ut av konstruksjonen. Forestia Taktro Elite Pkan brukes som bærende undertak i henhold til tabell (fig. 2).

Tilgjengelig i butikker. Platene kan legges som frittbærende taktro på sperrer, takstoler eller åser av tre med senteravstand. Nettstedet for deg som er opptatt av husbygging, oppussing og generell problemløsning i forbindelse med dette!

Broderen skal skifte tak, og da har vi prøvd å finne noe informasjon om hvordan det bør gjøres. I Bergen er vi så heldig å ha mye nedbør, og da er det greit å få gjennomført takbyttet relativt kjapt.

Han lurte på å bruke OSB- plater i stedet for å legge ny rupanel. Dette finner jeg lite om på nettet, men det . Tabell Styrke og stivhet til Sterling OSB- plater 1). Ubehandlede plater på innvendige vegger og søyler. QUndergulv av plater.

Referanse til NBI byggdetaljer. WeatherGuard taktroplate med TGi halvformat er sterkere enn tradisjonelle plater opptil mm tykkelse. Platene er produsert av gran og er betydelig lettere å bære og håndtere enn plater som er opptil tykkere. Produktet har en hydrofobisk . Kvaliteten på undertaket er derfor viktig, noe de fleste ser ut til å glemme eller rett og slett ikke vet, forteller siv.

Trond Bøhlerengen i Forsknings- og utviklingsavdelingen hos Byggforsk (Norges Byggforskningsinstitutt). Stor forskjell på undertak. Det beste undertaket er en såkalt taktro av bord eller plater. Metallplater slipper lite vann gjennom, likeså dobbeltkrummet betongtakstein.

Enkeltkrum teglstein er derimot ganske åpen for vanninntrengning. En bordkledning som taktekkingsløsning lekker mye. Derfor krever slike tekkinger et solid undertak, for eksempel asfalt underlagsbelegg på ei taktro av bor .

For andre typer bærende taktro (OSB- plater , kryssfiner ol) må det sjekkes nærmere hvilken vanndampmotstand disse materialene har. Overstiger Sd- verdien m anbefaler vi ikke å benytte løsningen som kombinert undertak og vindsperre. NB: Taktroen blir da for damptett. B, Vertikal montering (Pro Undertak ). Det produseres plater med tykk- else fra mm til over mm. Platenes densitet er avhengig av tykkelse, produksjonsmetode.

Undertakene er særlig godt egnet for bruk i skrå tak som isoleres kontinuerlig fra møne til takfot. Pro og Pro Super kan også anvendes i kombinasjon med diffusjonsåpen taktro av bord og plater , f. Til nybygg og rehabilitering. Platen kan legges direkte på gammel taktro (papp må fjernes). Isolasjon kan deretter legges til i underkant av den gamle taktroen.

Hunton Undertak er laget av treflis som ellers ville gått til spille. Skogen som blir brukt i produksjonen er PEFC-sertifisert.