Taktro plater pris

Tilgjengelig i butikker. Velg butikk for aktuell pris og lagersaldo. Arbor Taktro er godkjent brukt som frittbærende undertak på takstoler, sperrer, åser eller bjelker med senteravstand m. Benyttes som underlag for legging av takbelegg (takpapp) og takshingel.

Våre taktroplater produseres av en kombinasjon av bjørk og gran, som gir den beste kvaliteten. Utstrakt bruk av rundt virke gir .

Denne anvisningen viser utførelse av taktro med trebaserte platematerialer eller bor brukt som bærende underlag for taktekning av takbelegg, takfolie, takshingel, båndtekning o. Taktro kan også brukes som del av undertak for opplektet taktekning. Bruk av taktro krever normalt en konstruksjon med en luftespalte eller et . Taktroa kan være av trebaserte plater eller av bord. Bærende taktro av plater har så stor vanndampmotstand at det alltid må etableres en luftespalte under platene.

Takker Niks,var kun prisforskjell ,viste vel egtli at det er best med 22mm. Taktro av bord i tak med opplektet tekning kan . Jeg brukte 18mm rupanel på en bod jeg laga – angra helt fram til jeg solgte leiligheta at jeg ikke benytta osb istedenfor .

Til nybygg og rehabilitering. Platen kan legges direkte på gammel taktro (papp må fjernes). Isolasjon kan deretter legges til i underkant av den gamle taktroen.

Nye huseiere blir ofte forundret når det viser seg at boligen ikke har en solid taktro , men et forenklet undertak av tynne plater ( sutakplater ) eller tynt rullprodukt. Hva må du tenke på, og hvilke faktorer spiller inn i prisen når du skal kjøpe en dobbelgarasje? Alle undersøkelser viser at . Tabell Styrke og stivhet til Sterling OSB- plater. Dette har tømreren vår gjort. Her har vi lagt et undertak av rupanel, det vil si bord som er ru på én side og utstyrt med not og fjær på alle kanter.

Vi har brukt bord i stedet for plater , fordi platene kan være mer sårbare ved fukt. Oppå rupanelet har vi lagt et undertaksbelegg med lang levetid. Tykkelsene på bordene og platene må dimensjoneres etter sperreavstand og forventede lastpåkjenninger – se tabell! OSB plater brukes i konstruksjoner, hvor tak, vegg og gulv er de mest vanlige bruksområdene. Platen er bygget av tre sjikt hvor man har to sjikt med lange trefliser orinetert i platens lengderetning, og et midtsjikt som går motsatt av disse.

Samme prinsipp som en trelags kryssfiner plate. Metallplater slipper lite vann gjennom, likeså dobbeltkrummet betongtakstein. Enkeltkrum teglstein er derimot ganske åpen for vanninntrengning.

En bordkledning som taktekkingsløsning lekker mye. Derfor krever slike tekkinger et solid undertak, for eksempel asfalt underlagsbelegg på ei taktro av bor . Når vi snakker om trefiberplater skiller vi mellom porøse og harde plater. Akkurat som sponplater tilkommer platene ved hjelp av festemidler som lignin (evt. lim) og pressing. Porøse plater brukes gjerne som isolasjon, himling og taktro.

MDF: Medium Density Fibreboard hører til blant de harde trefiberplatene, selv om . Bufret MAXBO Proff gjør hverdagen enklere for bedriftskundene. Handle alt innen byggevarer på nett og få levert rett til byggeplass eller hent i butikk. Over luftesjiktet benyttes taktro av min.

Festemiddelet bør forsenkes i taktroen.