Takhøyde og bruksendring av kjeller

Men du må fortsatt søke kommunen om bruksendring. Mange er ikke klar over det, men omgjøring av kjellerrom eller bod til bolig er bruksendring , og bruksendring er søknadspliktig. Tidligere har det blant annet vært krav om minst meter takhøyde , om utsyn fra vindu og minstekrav til størrelse på bod og oppbevaringsplass i hybler og utleiedeler.

Konkret gis det nå unntak fra flere tekniske krav når boligeier for eksempel søker å gjøre om kjeller til stue eller at en bod gjøres om til . Nå blir det enklere for familier som vil gjøre om en kjeller til kjellerstue , et loft til arbeidsrom eller utleie, sier kommunal- og moderniseringsmininster Jan Tore Sanner i. Mange ønsker å bruksendre kjeller eller loft til boligrom.

Oppholdsrom kan i noen tilfeller ha en takhøyde ned mot meter. Takhøyde under meter . Det er nok med ett vindu i hvert rom. Gjelder reglene for bruksendring i borettslag og sameier? En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori. Det kan stilles lavere krav til takhøyde, lys og utsyn fra en kjellerstue.

Vi gjør det billigere og enklere for folk som ønsker å gjøre om for eksempel et loft til et soverom eller en kjeller til en stue til eget bruk. Dette er en gladsak for alle som eier eller leier bolig!

Samtidig gjør vi det enklere å lage hybler for utleie i eksisterende boliger, forklarer Jan Tore Sanner. Har du en uinnredet kjeller og tenker på å la det bli en stue bør du lese dette. Noe under dette tror jeg kan bli meget vanskelig. I tillegg er det snakk om en kjeller med små vinduer, noe som gjør det ennå vanskeligere å få det godkjent. Ditt håp er nok at forslagene som er ute til høring nå blir vedtatt . Det var vanlig å bygge kjellere med full takhøyde , men at det ikke var vanlig å søke om bruksendring.

Men det jeg lurer da på er at når disse kjellerene ikke fyller gjeldene forskrifter, skal man ikke da oppgi dette i prospektet? At det er kjellerstue, men ikke er godkjent P-rom? For i vårt prospekt og . I Sandefjord er det krav til to biloppstillingsplasser pr.

Minstrekrav til innvendig bod er tre kvadratmeter, og for utvendig sportsbod minimum fem kvadratmeter. Deler av rommet kan ha skrå himling med lavere takhøyde. Nå er flere av de tekniske kravene fjernet, . Nå vil boligeier kunne slippe en del byggetekniske krav som blant annet berør takhøyde , universell utforming og krav til isolasjon. Det må imidlertid fremdeles søkes om bruksendring av det ombygde . Avhengig av størrelse, takhøyde og forhold kan du finne plass til alt fra din egen vinkjeller eller kjølerom til trimrom, kjellerstue eller andre former for oppholdsrom.

Før du går i gang med å. Juss: Jeg har en innredet kjeller , den er innredet med ba kjøkken, stue og et soverom.

Her er noen nyttige tips for en vellykket bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Font size: Larger Smaller. I takt med den raske befolkningsveksten i Norge, et stadig økende behov for nye boliger samt utvidelse av eksisterende boliger, ønsker mange boligeiere å innrede både kjeller og loft til . Ved bruksendringer kan også planregler for parkeringsbehov og eventuelt snuplass utenfor offentlig. Bruksendring må sees i sammenheng med grad av utnytting.

En søknad om bruksendring av slike arealer medfører at du må engasjere et ansvarlig foretak som står for søkna prosjektering og utførelse.