Sperregrunn tørketid

Luft godt, under og etter påføring. Relativ luftfuktighet (RH). Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier. Sperregrunn er en vanntynnbar grunning til sperring og isolering av for eksempel sot, nikotin og.

Tørketid (°C, R.H.):. TreStjerner Sperregrunning.

Grunningen MÅ tørke timer mellom hvert strøk. Temperaturen i underlaget må minimum være. Etterstryk med pensel ved bruk av rull for å unngå struktur i filmen. Nordsjö Kvist- og sperregrunn er en vanntynnet sperregrund for tre. Har overtatt eit hus med enormt mange kvadratmeter trekvitt panel.

Produktdatablad Sikkerhetsdatablad. Gjennomherdet: Flere dage. Sperregrunnen er ypperlig å bruke til å motvirke kvaegjennomslag fra kvist, gjennomslag av nikotin, sot og diverse fargestoffer.

Overhold tørketider : Ha ikke for dårlig tid mellom behandlingene, la strøkene tørke godt for et bedre sluttresultat.

Matt ned blanke flater: Lakkert treverk, og treverk malt med blank maling må mattslipes. Viktig er da å vaske før sliping, ellers gnir vi skitten fast i underlaget. Gjøco Murseis før påføring av Gjøco Sperregrunn. Først grunning, så sparkel:.

På sterkt misfarget underlag og ved kvaegjennomslag anbefales strøk. Påføringsmetode: Pensel, rull eller sprøyte. Hvit, vanntynnbar og matt sperregrunn for innendørsbruk. Sperrer og begrenser gjennomslag av kvist.

BRUKSOMRÅDE: vanntynnbar grunning til sperring og isolering av for eksempel sot, nikotin og andre fargestoffer. Motvirker kvaegjennomslag fra kvist. Kan brukes på de fleste underlag som panel, bygningsplater, glassfibervev, tapet, gipsplater, gammel puss og betong m. De har sikret seg ved å skrive på spannet kvistgjennomslag er et naturlig fenomen og kan forekomme over tid.

Siden vi på Vakre Hjem Melhus har tatt inn Gjøco, brukte jeg denne. Male-paneltak-med-kvist-og- sperregrunn. Her er etter et strøk med grunning. Dekker godt, fordi jeg . Oljemalingen er sterk, og den trekker seg godt inn i underlaget. Jotun kvist og sperregrunn.

Den har forholdsvis lang tørketid og sterk lukt.

Siden disse produktene inneholder skadelige løsemidler, . Vi kan ikke utelukke at også andre veggplater, kan frigi skadelige stoffer når de tilføres fuktighet, men med SENS får en i hvert fall minimal periode platen blir litt våt (grunnet den raske tørketiden ). Også oljemaling frarådes brukt direkte på ubehandlede sponplater da malingen blant annet kan krakelere og . Eller så vil kvistene blø igjennom malinga og gi brune flekker. Vask med salmiakk eller husvask, tørk over med ny ren klut for å fjerne såperester, pass på å ikke ta på karmen etter du har vasket da det vil bli fettflekker og malingen kan flasse. Ubehandlet panel: Grunnes med minimum strøk Gjøco Sperregrunn. Tidligere malt underlag: Grunnes med strøk Gjøco Sperregrunn. Underlag behandlet med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av . Vannfortynnet maling tørker raskere enn den som er fortynnet med white-spirit.

I tillegg er det viktig å jobbe kjapt. Mens malingsprodusentene jobber . Påfør så malingen i to strøk med tilstrekkelig tørketid imellom. Bruk en skrå pensel til påføring av malingen i hjørner og ved lister.

Den skrå busten gjør at du ikke kommer bort i den halvtørre malingen med penselen, og at du kommer bedre til med malingen, forklarer Per Myhre.