Silikatmaling på tre

Heftegenskapene mot mineralske underlag som puss og betong er meget gode. Kan også benyttes på underlag som er tidligere malt med ren silikatmaling. Rene silikatmalinger er uorganiske og gir ingen avdamping av flyktige gasser.

Enkelte silikatmalinger inneholder derimot små mengder akryl som bindemiddel. I dag bruker vi silikatmaling til maling av fasader i mur og betong.

Treverk kan på samme måte som puss og betong laseres i et utall fargenyanser. En behandling med Soldalit 1:gir lang holdbarhet og reduserte kostnader. Malingen er 1 lysekte.

Når det ønskes en engangsbehandling som over tid gir treverket en naturlig grå tone, vil Soldalit fungere perfekt. MAXBO Proff gjør hverdagen enklere for bedriftskundene. Handle alt innen byggevarer på nett og få levert rett til byggeplass eller hent i butikk.

Det viktige med maling som påføres murpuss er altså at den puster, og at den også reagerer med pussen. I hovedsak har vi tre typer malinger som har disse egenskapene: kalkmaling, silikatmaling og sementmaling.

Ifølge Forester er det silikatmalingen . En forutsetning for at silikatmalingen binder seg til underlaget er at dette har en mineralsk oppbygging. Derfor passer silikatmaling best på underlag av puss og betong. På tre og metall kan den normalt ikke brukes direkte. Dette betyr at murverket kan puste, slik at en . Silikatmalings diffusjonsåpenhet tilsvarer underlagets. En videreutvikling av silikat- maling, i form av énkomponent silikatmaling , kom.

På denne typen puss står man rimelig fritt til å velge en sementmaling eller et system basert på silikatmaling , silikonemulsjon . Skal murvegger males med akrylmaling eller med silikatmaling ? Beregningene er utført for tre ulike scenarioer for tidsintervall mellom ommaling og rehabilitering (Kort, Middels og Langt). For alle tre tidsscenarioene medfører silikatmaling den klart laveste nåverdien over kalkulasjonsperioden på 1år. Keim ingredienser og mineralske farger Gammel bygård i Oslo med Keim Purkristalat komponent silikatmaling. Les Feil vedlikehold gir farlige fasader – tips til overflatebehandling.

På ubehandlet mur er silikatmaling velegnet. Murvegger er imidlertid sårbare for. Gipsplater med eller uten glassfiber kan overflatebehandles med silikatmaling.

De fremstilles i tre hardhetsgrader, der den mest porøse brukes vesentlig som underlag og isolasjon. Mest kjent er huntonitplater. En mur malt med silikatmaling skal vedlikeholdes med samme type maling. Er du usikker på om det er brukt en silikatmaling , kan en enkel saltsyretest utføres. Slike tester kan håndverkere eller enkelte fargehandlere hjelpe til me sier Nenad Zvanut i Flügger.

For å avsløre lateksmalinger (akrylmalinger) . Historisk kan maling inndeles i tre kategorier, tradisjonelle- industrielle- og naturmalinger. Innen hver kategori finnes det både bra og dårlige malinger ut fra et miljøsynspunkt.