Sengevæting behandling

Barn med enuresis nocturna ( sengevæting ) får et bedre selvbilde når de blir tørre. De bør primært undersøkes av allmennpraktiserende lege for å utelukke spesifikk årsak til plagene. I valg av behandling vektlegges barnets motivasjon og alder, grad av nattlig polyuri og blærekapasitet, mulighet for utlån av alarmapparat og . Enurese er frivillig eller utilsiktet vannlating i seng eller klær.

Brukes ofte synonymt med sengevæting eller nattevæting.

Enuresebegrepet brukes ikke før fra års alder. Før barnet har nådd denne alderen, regnes manglende tørrhet å være normalt. De fleste barn slutter å tisse i sengen av seg selv, men det finnes behandling som kan bidra til at sengevætingen opphører på et tidligere tidspunkt.

Når avføringen samles opp i tarmen,. Bivirkningene er få og omhandler ofte mild forbigående lokal ømhet og trøtthet samme dag som man mottar behandling. Kiropraktoren som primærkontakt vil i tilfeller hvor det foreligger sekundær sengevæting grunnet . Behandling som hjelper ved sengevæting.

Det finnes to gode behandlingsalternativer hvis barnet ikke ser ut til å vokse av seg sengevætingen etter at det har fylt seks år, eller hvis den medfører store problemer i hverdagen. Aller først gjør man en utredning for å utelukke at sengevætingen skyldes uoppdagede sykdommer . Sengevæting , eller ufrivillig nattlig vannlating (enuresis nocturna), er vannlating som skjer mens man sover. Som nevnt går sykdommen med tiden som regel over av seg selv.

Man kan eventuelt fremskynde det ved å bruke en spesiell bleie som aktiverer et ringeapparat når den blir våt, og slik lærer man å . Enuresis nocturna, eller sengevæting er et problem for mange mennesker i Norge. For yngre barn er det først og fremst et praktisk problem for foreldrene, men for eldre barn og for voksne kan det være en psykisk belastning og legge begrensninger på det sosiale livet. Sengevæting er definert som frivillig eller utilsiktet vannlating om natten eller på dagtid.

Det er særlig etter skolestart at våte . Sengevæting har i de fleste tilfellene en fysiologisk årsak hvor riktig behandling kan hjelpe. I de fleste tilfellene skyldes sengevætingen at barnet har for høy urinproduksjon, eller for liten blære. Gamle forestillinger om at sengevæting (enurese) er forårsaket av psykiske problemer eller dårlig oppdragelse stemmer ikke. Det kan være en arvelig faktor for sengevæting , og det er ikke uvanlig at det finnes flere i samme . Enkle råd kan du få ved å diskutere problemet med helsesøster.

Dersom ikke dette hjelper ta kontakt med lege.

Barnet må få stilt riktig diagnose for å få tilpasset behandling. Riktig tidspunkt for behandling må avgjøres på individuell basis. I mange tilfeller skyldes sengevæting en forsinket regulering fra hjernen av hormonet . Alarm bør være et alternativ først når barnet er motivert, og hele familien går inn for behandlingen , sier Harket.

Da har barnet en liten alarm i undertøyet eller som sensorer i en madrass, som gir fra seg lyd når den blir våt, slik at barnet våkner og kommer seg på do. For eksempel at blærekontrollen ikke er ferdig utviklet, eller at barnet sover så tungt at det ikke våkner når det må tisse. Den første behandlingen man bør prøve, er derfor en alarm som varsler når det blir fuktig, altså hvis barnet tisser på seg, sier Flatabø. Det kan være lurt å snakke med helsesøster eller legen for å få gode tips når og hvordan en bør behandle sengevæting. Husk dessuten på at sengevæting som.

Andre diagnoser må utelukkes sånn som bl. UVI( urinveisinfeksjon) og pollyuri. Dette kan man kompensere med et . I denne studien ble sengevæting hos en år gammel gutt med diagnosene autisme og ADHD. Alarmapparat er en god behandlingsform for mange barn. Tanken er at barnet skal lære seg å koble denne . En bleie eller pullup er spesielt nødvendig i forbindelse med overnattinger og ved reiser.

Et barn som har sengevætingsuhell og ønsker slik beskyttelse bør få lov . Barnet bør primært undersøkes av allmennpraktiserende lege for å utelukke en spesifikk årsak til plagene. Her har vi samlet informasjon om .