Sandberg etterforsker

Granskningsutvalget konkluderte med at: Liland-saken neppe var blitt gjenopptatt hvis det ikke var for det arbeidet som de private etterforskerne Ekroth og Sandberg hadde bidratt med. Etter Liland-saken ble Sandberg engasjert av ukebladet Se og Hør for å arbeide som privatetterforsker. Formålet var at han skulle hjelpe . Statsadvokat reagerer på at det drives parallell etterforskning i saken. Spørsmål: Etterforskere på TV er ofte kjent som mystiske einstøinger.

Etter å ha fått sju straffedømte frikjent foreleser han i dag om Justismord på Journalistutdanninga i Oslo.

Det er fortsatt mye journalist i meg, sier han. Tidlig i juli møtte den prisbelønte etterforskeren tiltalte, hans bror og hans forsvarer Christian Wiig i Trondheim fengsel. Etter møtet besluttet Sandberg å etterforske hva som skjedde . Privatetterforskeren mener prest i Glåmdalen aldri ville blitt dømt dersom politiet hadde etterforsket saken mer grundig. Sandberg trodde ikke på at Liland var utsatt for et justismor og ville etterforske saken for å motbevise Ekroths påstander.

Resultatet av dette var at Ekroth og Sandberg fikk. Lilands sak opp til ny behandling, og. Jeg har ikke fått en eneste opplysning av lensmannen som jeg ikke hadde på forhån sier Sandberg.

Han mener det alvorlige i denne saken er at politiet unnlot å etterforske dødsfallet som et mulig drap til tross for at de var varslet om at det kunne være et drap.

Tore Sandberg krever overgrepssak mot prest gjenopptatt. Lensmann Ola Hals i Fræna bekrefter at han . Per Liland for dobbeltdrap i Fredrikstad og senere den multifunksjonshemmede Fritz Moen for to drap i Trondheim. Tore har i år arbeidet utrettelig for å avdekke svakheter i det norske rettssystemet.

Som journalist og etterforsker har han . Den andre anmeldte polititjenestemannen var også med på etterforskningen av Sigrid-drapet og var den første politimannen på åstedet. Sandberg mener han har holdt tilbake dokumenter med betydning for Moen-saken. Mellom Sigrid- drapet og Torunn-drapet ble en mann i Trondheim mistenkt for drap i . Har funnet Orderud-ammunisjon i Molde. Riksadvokatens fremgangsmåte kan nettopp være den samme feilaktige fremgangsmåte som politiet, dommere og sakkyndige begikk mot Fritz Moen.

Da han ble dømt og straffet utfra hvem han var, og ikke utfra hva han hadde gjort. Private etterforskere som opererer helt fritt i forhold til straffeprosessloven og påtaleinstruksen leies inn for å skaffe nye bevis i saker der politiet må stanse etterforskning på grunn av økonomien. Samfunnets utfordring blir å ta.