Romantikken kunst

Mot nyklassisismens plastiske og lineære form ble fargen det fremste uttrykksmiddel, og karakteristisk nok førte romantikken også til en vidtgående analyse av fargens natur. Det er vanskelig å sette en klar grense for når romantikken tok slutt, da den varte . Den engelske romantiske. Det er ikke den type romantikk som kan oppstå mellom to mennesker det her er snakk om.

Navnet ble hentet fra middelaldersagn, som var høyeste mote på denne tiden.

Fortellingene ble kalt romanser fordi de var skrevet på et romansk språk. Menneskene i romantikken var svært opptatt av naturen og fortiden, og mange . I romantikkens billedkunst er særligt landskabsmaleriet udbredt. Det er denne type romantisk maleri, som er fælles for de europæiske landes billedkunst i perioden.

Men det er ikke landsskabsmalerier, der blot forsøger at gengive landskabet præcist, som det ser . Romantikkens kunst – Guldalderen. Det som var spesielt nytt med romantikken var den nye forestillingen om kunstneren som skaper av et originalt kunstverk. Selv om Norge ikke lenger var i union med Danmark, så ble landet likevel sett på som det nærmeste stedet hvor den viktige kulturen, kunsten og vitenskapen skjedde.

Landskapsskildringer Folkelivsskildringer Historiemaleri. Naturen er, som i Tyskland og Englan også helt sentral i norsk romantisk kunst , men fra et noe annet ståste nemlig det nasjonale. I norsk maleri kom interessen for det . Med romantikken kom etter hvert en reaksjon mot akademiets og nyklassisismens idégrunnlag.

Troen på intellektets overordnete og regulerende rolle hadde styrt kunsten både når det gjaldt form og innhold. Rousseaus kulturkritikk oppvurderte sansen for det naturlige og for følelsenes betydning. I den offentlige sfære . Du kan godt bruke et av bildene du har jobbet litt med på forhånd i norsk fordypningstimene.

Det skal være forside, innledning, hoveddel, avslutning og kildeliste. I hele Europa ble kunstnere opptatt av nasjonalitet og spørsmål soHva er det som kjennetegner en kultur? Hva er særegent for et land og et folk, og hvilke verdier og idealer har folket felles? Svarene på disse spørsmålene søkte de . Dette er cocktail-kunsthistorie — akkurat nok kunnskap om en periode til å klare kunstpraten over en cocktail, og en stor nok sup til at du får lyst på mer.

Ut og se, les, og lær mer om romantikken ! Gjennom diktning skal individet få utfolde sin grenseløse fantasikraft. Kunstnere vægrer sig mod at bruge det, fordi romantikken i hele det 20. Han er original og jeg-sentrert.

Nå er kunstens formål ikke lenger forbundet med å etterligne eller imitere naturen. Tysklan som (i motsetning til opplysningstid og klassisisme) dyrker fantasi og følelse, nasjonalbevissthet, folkekultur og -diktning, svunne tider, panteisme og en lengsel etter en idealverden (og som legger vekt på dikterens skapende geni).