Romantikken kunst kjennetegn

Mot nyklassisismens plastiske og lineære form ble fargen det fremste uttrykksmiddel, og karakteristisk nok førte romantikken også til en vidtgående analyse av fargens natur. Det er vanskelig å sette en klar grense for når romantikken tok slutt, da den varte . Den engelske romantiske. Bufret Lignende Romantikkens tekster og romantikkens kunst handler om noe større, om en universell eller nasjonal romantikk.

I romantikken er ordet romantikk assosiert med noe.

Noen av romantikkens sentrale kjennetegn er at man i stedet for rasjonalitet søker en inderlig følsomhet. I stedet for å forsone seg med verdens kaotiske . Romantikken er betegnelsen på en tankestrømning som dominerte europeisk kunst og kultur på denne tida. I hele Europa ble kunstnere opptatt av nasjonalitet og spørsmål soHva er det som kjennetegner en kultur? Hva er særegent for et land og et folk, og hvilke verdier og idealer har folket felles?

Svarene på disse spørsmålene søkte de . Det som var spesielt nytt med romantikken var den nye forestillingen om kunstneren som skaper av et originalt kunstverk.

Tidligere tider så ikke på det å etterlikne antikken som noe negativt, . Ordet “ romantisk ” ble tatt i bruk før en. Romantikken nådde ikke alle geografiske områder samtidig, og den varte lenger innenfor noen kunstarter enn andre, som musikk . Landskapsskildringer Folkelivsskildringer Historiemaleri. Naturen er, som i Tyskland og Englan også helt sentral i norsk romantisk kunst , men fra et noe annet ståste nemlig det nasjonale. I norsk maleri kom interessen for det nasjonale til å overskygge det personlige, individuelle forhold til naturen. Welhavens dikt handler om romantiske temaer som naturen, kunsten og kjærligheten.

Tilhørte Intelligenspartiet” som mente at kontakten med en kulturnasjon som Danmark var nødvendig for Norge. Vi måtte ta imot impulser utenfra og ”sette var norske stempel på dem”. Wergeland derimot var av motsatt . Nasjonalromantikken kom til uttrykk innenfor billedkunst, filosofi, historieforskning , musikk og selvsagt litteratur. Om vi skal peke på enkelte trekk ved nasjonalromantikken , innenfor litteraturen og kunsten , er dette sentralt:. Adolph Tideman Norsk juleskikk.

Foto: Trondheim Kunstmuseum. De gode gamle norske julekortene, med motiver av snø, stabbur, julenek og mennesker i bunad eller nisselue. Det er typiske kjennetegn på nasjonalromantikken , en av greinene innenfor romantikken.

Du kan godt bruke et av bildene du har jobbet litt med på forhånd i norsk fordypningstimene. Det skal være forside, innledning, hoveddel, avslutning og kildeliste. Kjennetegn ved nasjonalromantikken – I en norsk nasjonalromantisk tekst skrev forfatterne om hva som var særegent. Kunst var en måte å gi leserne et idealt bilde av virkeligheten. På disse kunstverkene ble de dype daler og de høye fjell ofte malt.

Det ga leserne et bilde av hvordan vårt land så ut. De ville utvikle sitt eget . Det er menneskets indre liv som er i fokus for diktningen.