Romantikken forfattere

Innen litteraturen er romantikken først og fremst lyrikkens epoke. I Norge var Wergeland og Welhaven de fremste romantiske dikterne, men med svært ulike ideer om hvordan litteraturen burde være. Romantikk som typologisk begrep benyttes langt ut over den idéhistoriske perioden som bærer dens navn.

Noen av romantikkens fremste . En moderne kunstner kan godt oppvise romantiske trekk.

Eksempelvis kan man finne sterke romantiske elementer i verkene til J. Dansk_litteratur Bufret Lignende Dansk litteratur omfatter forfattere som Saxo Grammaticus, Søren Kierkegaar Hans Christian Andersen og Karen Blixen. Oehlenschläger regnes som Danmarks første store romantiske forfatter , og hans mest berømte verk er Danmarks folkelige nasjonalsang Der er et yndigt land. De hadde ulikt syn på både Norge som nasjon og hvordan diktningen burde være. Selv om Norge ikke lenger var i union . Henrik Wergeland var en veldig kjent norsk forfatter og dikter. Han var både romantiker og nasjonalromantiker.

Da han var år flyttet han og resten av familien til Eidsvold.

Som 11-åring ble Henrik sendt til . Det var mange kjente Norske forfattere under Romantikken, på begge sider av Konservative (Høyreromantikkere) og radikale (Nasjonalromantikkere). Han jobbet for norsk sak og var interessert i de demokratiske ideene i grunnloven. Både Wellhaven og Wergeland var romantikere , opptatt av det særnorske og inspirert av Platons filosofi. Men som mennesker og forfattere var de svært forskjellige. Welhaven var konservativ, nært knyttet til den danske romantikken og til den danske embetsmannskulturen.

Han mente det var viktig å holde kontakten og . Også for forfatterne på denne tiden var det blitt veldig viktig å skildre følelser. Det ble i romantikken vanligere for forfattere å skrive dikt. Dikterne fikk nå en mye høyere status enn det de hadde hatt før. I romantikken var det ikke bare her i Norge forfatterne blomstret. Også i utlandet var det flere navn som hevdet seg og som fortsatt i dag står igjen som giganter i litteraturhistorien.

Tenk over dette: Hva betyr ordet romantikk for deg? Hva vil det si å være romantisk? Hvad ei med ord kan nævnes i det rigeste Sprog, det Uudsigelige, skal diktet røpe dog. Johann Sebastian Welhaven.

Man var opptatt av den rene og ville naturen, urørt av menneskehånd.

Der man før hadde sett på guddommen og det åndelige som noe for seg selv, noe tilbaketrukket, var man nå av motsatt oppfatning. Hun var ingen romantisk dikter, men en kvinnesakskvinne. Hun ville at kvinners følelser skulle bli tatt på . Flere forfattere skrev og kjempet for frihet. Venstre- og høyreromantikk?

Idag kan vi lese om at romantikken var en komplisert periode , sammensatt av et mangfold som nå blir diskutert om det kan . I dette afsnit præsenteres en række af de forfattere , som er centrale i den danske romantik og Guldalder. Adam Oechlenschläger, Schack von Staffeldt og H. Andersen, og hvordan de havde en stor indflydelse på den romantiske strømning for det danske publikum. Der var mange andre forfattere i . I denne periode bliver forfatterne for første gang selvstændige og, mere eller mindre, uafhængige.