Rom for varig opphold kjellerstue

I norske hus og hjem florerer det av kjellerstuer. Store kjellerrom som har stått ubrukte er blitt innredet. Vi har alle vært i kjellere som både er lave under taket og hvor det er lite lys.

Er kjellerstuen eller loftsrommet godkjent for opphold ? Godkjent eller ikke godkjent rom kan bety en prisforskjell på flere hundre tusen kroner for boliger.

Mange tilfredsstiller ikke kravene som settes til rom med varig opphold (p- rom ). Hva er kravet for p- rom ? Nå blir det enklere for familier som vil gjøre om en kjeller til kjellerstue , et loft til arbeidsrom eller utleie, sier kommunal- og moderniseringsmininster Jan Tore Sanner i en. Krav til romhøyde reduseres fra meter til meter. Det er nok med ett vindu i hvert rom , så lenge dette fyller kravene til rømningsvindu. Det vil etter dette ikke være mulig å innrede rom for varig opphold under terreng på flate tomter.

Heller ikke takvindu i skråtak vil bli akseptert som god nok kvalitet i oppholdsrom, sier takstmann Vidar Aarnes. Det planlegges og innredes nye oppholdsrom i nesten alle nye boliger med kjeller som bygges i .

De viktigste kravene skal sikre at det nye rommet ikke skal være farlig å bo og oppholde seg i. I en artikkel i husbolig fra i fjor om godkjenning av utleieleiligheter i Stavanger Kommune kom det imidlertid frem at kommunen der ikke godkjenner rom for varig opphold om ikke nederste kant av vindu er høyere enn meter over bakken. Da huset vårt står på flat tomt med i underkant av en meter høyde . Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende utsyn med. En kjellerstue med rømningsvei som brukes til TV på kvelden eller. To større endringer i TEKer at kravet om at rom for varig opphold skal ha vindu fjernes: Dagslyskravet opprettholdes, men kan nå oppnås ved bruk av f. Krav om at sluk skal være i selve gulvet i våtrom fjernes: Dette åpner for at blant . Forenklingen vil blant annet gjøre det.

Rommet du vil endre må ligge inntil et annet rom for varig opphold , det vil si at rommene må dele vegg, tak eller gulv. Når gjelder ikke reglene? Det problematiske skillet går oftest mellom hva som er rom for varig opphold ( soverom, stue, kjøkken, bad mv.) og hva som ikke er det (bo garasje, teknisk rom, uinnredede lofts- og kjellerrom). Typiske eksempler er hvor kjeller – eller loftsrom er markedsført som enten kjeller – eller loftstuer, uten at dette er . Jo større avstanden i lysgrava er ut fra kjellerveggen, jo mer lys slippes inn i rommet.

En lysgrav som er bredere enn vinduet, bidrar også til . For å si det enkelt så tar ikke takstmannen i sin takst høyde for om et areal er godkjent (av kommunen) som varig oppholdsrom eller ikke. Det er imidlertid riktig at om arealet i sin tid ble omsøkt, og godkjent, som rom for varig opphold , så er det ikke noe lovbrudd at det samme arealet ikke oppfyller dagens . Det innvendige arealet deles igjen inn i P-rom (primærrom, tidligere kalt BOA) og S-rom(sekundærrom).

P-rommene er rom for varig opphold , mens S-rommene er rom som ikke er ment å oppholde seg i over ti f. I boligprisstatistikker er det P-rom som . Med rom for varig opphold forstås stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom i boenhet. Saken omhandler et rom i kjelleretasjen i den solgte boligen. Klagers hovedankepunkt i saken er at det aktuelle rommet ikke er godkjent som rom til varig opphold.

Da klager kjøpte boligen, var det aktuelle rommet i verdi- og lånetaksten (Bilag til sekretariatets redegjørelse) betegnet som ” kjellerstue ” og tatt med i . Mange ønsker å bruksendre kjeller eller loft til boligrom. Det samme gjelder fra næringsbygg til bolig. Ved bruksendring er det mange. Det var videre opplyst at det var gulvvarme i kjellerstue , vaskerom og bad i kjelleren.

I verdi- og lånetaksten . Men, det kan være andre grunner til at kjellerrom med så små vinduer at du ikke kan rømme gjennom dem ikke kan godkjennes som soverom. Det er krav til lys, utsyn og luft for å få godkjent et rom for varig opphold. Dette innlegget har blitt redigert av Svinks: 15.

Juss: Jeg har en innredet kjeller , den er innredet med ba kjøkken, stue og et soverom. Men det er krav til vindusareal og utsyn som må tilfredstilles for at rommet skal kunne godkjennes som rom for varig opphold.