Rokokko litteratur

Kvinneidealet hans, Ulla Winbla går igjen i mange av visene, som foruten å handle om kjærlighet og erotikk, ofte stiller opp livslysten, . New York: Dover Publications. Rokokko er en stilretning i perioden ca. Hovedsakelig er rokokko en dekorasjonsstil som foretrekker lettheten – det lekne og det detaljerte – noe den understreker ved å lysne fargepaletten til lyse pastelltoner.

Klassisismen er betegnelsen på en stilretning innen kunst, arkitektur og litteratur i perioden ca.

Den spredte seg snart ut over den vestlige verden. Det er særlig i Tyskland og Norden at betegnelsen rokokko er brukt. I Frankrike og England har perioden i stedet navn etter den regjerende fyrsten, henholdsvis Louis-quinze og . Prøveførelesing over oppgitt emne til dr. Universitetet i Bergen, torsdag 26.

Jus-bygget (Dragefjellet). Norwegian Language and Norwegian Literature 221. Husene hadde fortsatt helvalmede tak men med flere detaljer enn i barokken.

Det er kunstneriske gesimser og utsmykning, søyler i gresk stil som til sammen gir et imponerende inntrykk. Husene var bygd opp av lafteverk, mens arkene kunne bestå av en kombinasjon av laft- reis og bindingsverk. Asymmetrisk bygging ble . Fornuft og naturdyrking. Kommer fra det franske rocaille,.

Stilen er elegant – kan virke overfladisk i sin letthet. I en tid da alt skifter, blir det som er varig, viktig, sier Vibeke Mohr, museumsdirektør ved Oslo Museum. Dette kompendiet gir en beskrivelse av hva som kjennetegner opplysningstiden som periode, primært med fokus på den litterære delen av perioden. En benevnelse man finner i litteraturen er rokokko – et begrep som er lånt fra en parallell stilhistorisk og kunsthistorisk period.

Denne betegnelsen passer dårlig på periodens musikalske historikk, ikke minst fordi det er lite ved denne musikken som kan beskrives med tilsvarende kjennetegn som i stilhistorikkens rokokko. De nye rokokko trendene vises godt i interiøret og kunsten fra rokokkoen , med mindre møbler, mer blomsterdekorasjoner, sølv-detaljer, snirkler, bølger og det ekstremt skjøre porselenet. Selv om rokokkoen aldri la igjen store preg innen litteratur , var rokokkoens arkitektur, litteratur og kunst preget av . Runeinnskriftene er den eldste skriftkultur som er bevart i Norden.

Den lengste runeinnskriften vi kjenner til, er fra 800-tallet: Rökstenen fra Sverige med ca. Andre kjente runestener er Jellingestenen i Danmark og Thunesteinen . Starten på rokokko stilen.

Scarlatti Periodisert melodikk. Musikalsk periode (T-D-T) Slutt på basso continuo. Roger Iversen har brukt tre uker på å trylle frem en tidsriktig gatedør med en 3år gammel låskasse, forseggjorte utskjæringer, våpensegl, mørke vinduer og den tyske ørn som kronen på verket.