Plante juletre

Gran og fjelledelgran er de sortene som er mest aktuelle til juletre. På mer gunstige steder, kan andre treslag, deriblant nordmannsedelgran være aktuelt. Riktig valg av treslag og proveniens er viktig for å få minst mulig beskjæring og størst mulig utbytte. De fleste plantene til juletreproduksjon produseres i dag i . Jeg har også noen spørsmål rundt dette med juletrær.

Prøver å hugge litt av det som vokser (til ved), men vurderer å plante juletrær som et tilskudd til pensjonen om noen år (om til år).

Som dere forstår så har jeg ingen inntekt av . For å få til et godt resultat, er det helt avgjørende å velge rett provniens når det skal plantes. Vi har god og brei erfaring rundt valg av planter og provnienser. Vi hjelper deg gjerne med å finne rett plante tilpasset . En annen måte for gjenbruk er å skaffe lite juletre på rot.

Sett det i en stor potte, og la det stå ute om sommeren. Den kritiske fasen er etter treet har stått i stua og blir satt ut i kulda. En sikrere overlevelse skjer dersom en kan sette treet i kjelleren og plante det ut tidlig om våren.

Norske produsenter klarer ikke å dekke juletre -etterspørselen. Importen blir ikke noe større enn det gapet som er i markedet, sier John-Anders Strande i organisasjonen Norsk Juletre. Folk tror man bare kan plante , og høste om X antall år, men det er feil. Problemer med juletrefoten? Eller med å bli kvitt det dryssende treet i januar?

I år kommer små graner med rot, jord og potte. Fjelledelgran Abies lasiocarpa. Brukes til juletre i skrånende,kuppert terreng, gjerne utmark og nordlig hellinger.

Hardfør, men utsatt for vårfrost i områder hvor kald luft kan samles. Flate nåler, ofte butte. Holdbart bar til dekorasjoner. Det er mange ting å passe på fra treet plantes til det ender opp i stua di til jul. Vanning ved behov de første åra.

Vi bruker grastrimmer og slåmaskin. Klipping og forming de siste åra før de hogges. Pakking og transport til utsalgssted.

Dette gir et grantre med tettere greinkranser og dermed et finere juletre.

Noe av samme effekten kan en få ved å bruke bestandsfrø på Østlandet fra høyereliggende områder og flytte ned til lavere høydelag. Primært satses det imidlertid på L2. Men dyrking i norske forhold byr på noen utfordringer. Er du middels flink til å dyrke juletrær, trenger du et plantefelt på mer enn kvadratkilometer for å lage så mange trær. Det tilsvarer 5fotballbaner.

Men vi trenger jo juletrær hvert år, og ikke bare hvert tiende år, som er tiden det tar å dyrke frem et fint juletre. For å levere millioner juletrær hvert eneste år, må du plante opp . Det beste ville selvsagt være å plante ny sitka, men det medfører noen utfordringer siden den er svartelistet og man må søke om det. Naboen skal nå hogge sin sitka-skog som står helt inntil tomtegrensen vår og som har gitt oss verdifull skjerming mot innsyn og vind. Har forsøkt å overtale ham til å spare de trærne som står tettest mot oss, uten hell.

Vi vurderer derfor å plante en ny rekke av trær på vår tomt i stedet. Sogn og Fjordane har kanskje best vekstvilkår for juletre i Europa. No kan du få støtte til å plante juletre , med tilhøyrande kurs i juletre-stell og fadderordning. Hvordan er tilgangen på planter ? For nordmannsgran er det ok tilgang.

For fjelledelgran er det mer usikkert når vi snakker om tilgang på gode provenienser. I Norsk Juletre arbeider vi for å få opp produksjonen av nok kvalitetsfrø og gode planter , men det er selvsagt et svært langt lerret å bleke. Klargjering av juletrefeltet før planting: Rydding, lett jordarbeiding, bygging av vegar og køyrespor for uttak av juletre , opplastingsplassar og hjortegjerde.

Innkjøp av planter frå leverandørar som kan stadfeste opphav til plantene. Planting, suppleringsplanting og sprøyting mot ugras og sopp på juletreplantene dei to første . Får ikkje plante juletre på matjord i Klepp. Fylkesmannen gjer om eit vedtak der Klepp kommunen har gitt dispensasjon for omdisponering av dekar dyrka jord til juletreproduksjon. I eit vedtak frå februar i år ga Klepp . Nå er det normannsedelgran jeg helst vil ha, men hvor kan man skaffe frø til dette? Pluggplanter hadde også vært greit.

Vi har flere steder vi kan plante , så det er ikke noe problem her.