Parkslirekne fjerne

Graving og flytting av masser som er infisert med plantemateriale fra parkslirekne bør unngås og bare gjennomføres dersom direkte bekjempelse på vokseplassen er umulig. Dersom det skal graves eller fjernes masser der det . Kontroll med parkslirekne kun basert på mekanisk nedkapping er krevende og det er tvilsomt om mekanisk kontroll alene vil fjerne forekomsten. Nedkapping må gjentas minst hver fjerde uke gjennom hele sesongen fra midten av mai til begynnelsen av september.

Forekomstene slås så langt. Jeg sliter også med den.

De bitene som måtte bli slått av og ikke blir fjernet sammen med de lange stilkene, blir værende på de stedene som er infisert. Tanken er å utarme plantene ved at . Etter innføring som hageplante for 1år sidan har han spreidd seg meir dei seinare åra. Den er ikke forbudt, men bannlyst i Norge fordi den truer det biologiske mangfoldet. Parkslirekne er på listen over verdens verste invaderende planter.

Det er mange forekomster på Rødtangen og i nærområdene. Neste år vil vi forsøke å få til en koordinert innsats for å bli kvitt den. Her får du vite mer om parkslireknen og hvordan du fjerner den.

Og hvis du fjerner dem eller rydder i bedet, så må du IKKE kaste hageavfallet ditt i naturen.

Da må alle plantedeler fjernes hver gang den skyter nye skudd. I Møre og Romsdal har man startet arbeidet med bekjempelse av parkslirekne med plantevernmiddelet glyfosat. Det er viktig at alle planterester fjernes , da også stengelfragmenter kan røte seg og bidra til videre spredning. Faktaark om parkslirekne fra Artsdatabanken.

Kanada gullris (Solidago canadensis). Kjempespringfrø ( Impatiens glandulifera). Dette er viktig for å hindre at man sprer fra frø til nye . Sikkert noen unntak) Får ikke planten produset store nok skud vil den dø som en følge av at fotosyntesen stopper opp. Den greier heller ikke å takle at alle skudd til stadighet blir fjernet.

Flere resultater fra forum. Der gjorde mange hageeiere seg raskt den erfaringen at planten ble vel varm i trøya, og det på bekostning av andre planter. For virkelig å spille urent, skiller.

Blomsterstengler hos kjempeslirekne må derfor fjernes , som et minimum. Men det er en tidkrevende prosess, det også, sier hun til moss-avis. Og huseiere som måtte ha parkslirekne i hagen og ønsker å fjerne den, må sørge for å destruere avfallet skikkelig og ikke slenge planterester over hagegjerdet.

For det vil bare bidra til ytterligere spredning av den uvelkomne gjesten, . I stedet sprer de seg via jordstengler, og bare noen gram av roten eller stengelen vil kunne sette nye skudd og gi opphav til en ny koloni. Maskiner og utstyr kan lett bidra til spredning av artene.

Jord og plantedeler må fjernes fra kjøretøy, sko og utstyr. Gigantplante kveler deler av Askim. Enkelte steder i Askim gror over av en svartelistet kjempeplante, som det er både dyrt og vanskelig å fjerne. Bekjempelse: Ikke komposter slirekneblader, -stengler eller -røtter, men lever planterestene som restavfall til destruksjon.

Kutt stenglene ned mot bakken flere ganger i året og grav opp røtter. Bekjempelsen vil ta flere år før alle planterester i bakken er død eller fjernet. Sprøyting kan også være en bekjempelsesmetode.

Nå lar den seg trolig ikke fjerne uten at vi tar gravemaskin til hjelp. Sen start, men god fart. Som de fleste andre planter i hagen, kom parkslireknen seint i gang i år.

En stund måtte jeg faktisk se nøyere etter for å se om det var liv i den. Men så stakk de brunrosa skuddene opp av de gamle tørre rotklumpene .