Parkslirekne bekjempelse

Planteavfall må behandles med forsiktighet. Brenning eller tørking av planteavfall på . BEKJEMPELSE AV PARKSLIREKNE. Av Inger Sundheim Fløistad.

Plantene danner tette bestand som raskt øker i omfang hvis planten får vokse fritt.

I Møre og Romsdal har man så vidt startet arbeidet med bekjempelse av parkslirekne med plantevernmiddelet glyfosat. Her finnes mange bestander både langs veier og i strandlinja – også i verneområder. Det ser ut som om den er mest aktuelle behandlingsmetoden er å bladsprøyte når plantene kommer . Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Erfaringer med park- og hybridslirekne, kjempespringfrø og nye bekjempelsesmetoder.

Fagsamling om fremmede arter. Fremdeles sjelden i innlandet av Sør-, Midt og Nord-Norge.

Bekjempelse , faktaark fra Fagus. Fordypning: Artsdatabankens faktaark om parkslirekne. Spesielle kjennetegn: 1–meter høy flerårig plante med lange, . Norsk svarteliste og bør bekjempes.

Hvis du skal registrere planten i artsobservasjoner. Den bambuslignende planten danner raskt store, tette bestander – to til tre meter høye, som er svært krevende å bekjempe. Hovedillustrasjonen er fra postkassene i Bryggeveien, der det er en stor og etablert forekomst av parkslirekne. Men det er mange flere på Rødtangen og i nærområdene. Kutt stenglene ned mot bakken flere ganger i året og grav opp røtter.

Sprøyting kan også være en bekjempelsesmetode. Etter innføring som hageplante for 1år sidan har han spreidd seg meir dei seinare åra. I løpet av vekstsesongen kan både fragmenter av greiner og jordstengler bidra til spredning til nye voksesteder.

Slirekne bekjempes med duk. Mange har denne i hagen og vet ikke hva det er. Det finnes flere typer slirekne.

Den har hjerteformede blader og rødlig stilk. Den har små klaser av hvite blomster. Komposter hageavfall, enten i egen hage eller i offentlige mottaksanlegg for hageavfall. Parkslirekne er vanligst.

Kommunen ved virksomhet veg, anlegg og park (VAP) har startet opp årets tiltak for å bekjempe fremmede arter. Artene som er prioritert, på grunnlag av spredningspotensiale og begrensede ressurser til bekjempelse , . DTegninger og supplerende. Disse skal bekjempes og behandles på samme måte som parkslirekne. Kjente forekomster innen.

Statens vegvesen tillater bruk av kjemiske plantevernmidler til bekjempelse av slirekne-arter. I et hjørne av hagen min vokser et kratt med ugressplanter – som også finnes vilt både her og der utenfor hagen. Forekomstene oppsøkes i . Jeg SKAL ha det vekk, men sliter. Det dreier seg om rørformede fingertykke stengler som vokser to-tre meter i sesongen og setter rotskudd i hytt og gevær. Bladene sitter stort sett rett på røret, . Fremmede og invaderende plantearter.

Hagelupin, Lupinus polyphyllus. Russekål, Bunias orientalis. Kjempespringfrø, Impatiens gladulifera .