Overnatte i naust

En vanlig problemstilling er ulovlig bruk av naust til overnatting. Det finnes en del eksempler på at naust og sjøboder innredes med sikte på bruk som hytte eller anneks. Dette er ofte vanskelig å kartlegge, og for å kunne gripe inn har kommunene gjerne måttet se om naustet faktisk brukes til overnatting. Jeg har fått varsel om at jeg må rive panel og isolasjon, og at naustet er innredet på en måte som gjør at de tolker det slik at jeg bruker det som fritidseiendom og til overnatting.

I fjor sommer kontrollerte Levanger kommune flere naust.

Men hva med isolerte naust med toalett og kjøkken? I reguleringsplanen står det at nausta ikke skal isoleres og innredes til oppholdsrom og overnatting. I vedtektene til småbåtforeninga er det også presisert at naustene . Bergen kommune har intensivert byggekontrollen og finner ikke sjelden ulovligheter, når ingeniør Thomas Gundersen eller noen av kollegaene i byggesaksetatens tilsynsgruppe er ute på kontroller. Denne maidagen er han ute for å sjekke et naust i Fana. Han åpner porten og spaserer inn, med plan- og bygningsloven . Naust bør ikke ha platting, men det kan tillates som en del av adkomst for personer med bevegelseshemming.

Utvendig anlegg skal være egnet for opptak av båt.

Naust skal ikke innredes eller benyttes til beboelse, og skal ikke ha faste innretninger med tanke på overnatting. Sjøboden eller båthuset skal brukes til oppbevaring av båter med tilhørende utstyr, og skal ikke benyttes til beboelse og overnatting. Spørsmålet om det er foretatt . Overnatting i badehuset.

Kan jeg bruke naustet eller badehuset til overnatting ? Dersom byggverk tas i bruk til annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk er bruksendringen søknadspliktig, sier advokat Yana Beate Totland i Huseiernes Landsforbund. Dette naustet er ikke godkjent som fritidsbolig. Det stilles en rekke krav til . Vi har skrevet til de tidligere eierne og gjort dem oppmerksom på at det ikke er godkjent som fritidsbolig, sier assisterende rådmann i Tana kommune Kjell Nilssen til Dagbladet. Er det lov å la noen overnatte der? Det kan ikke brukes til utleie.

Har du ei hytte må folk halde seg lengre unna. Det er korkje kjøkken, bad eller . Eit naust som er ulovleg tatt i bruk som hytte, fråtar i praksis folk flest rett til ferdsle i strandsona. I ”Store Norske leksikon” står det at eit naust. Naust er bygninger i strandsona som blir brukt til oppbevaring av redskaper, utstyr, båter og annet sjøutstyr.

De har helt klare retningslinjer for størrelser, takvinkler, porter, bruksområder ( overnatting eller ikke) osv for naust hhv sjøbuer.

Synes det burde være en tanke til etterfølgelse i flere kommuner der det er krangel om hvorvidt det er lov å bo i sjøbuer osv. Husker ikke akkurat hvor, men definisjonene Bømlo har . Vi har et gammelt naust (der halve etasjen på loftet ble brukt til overnatting ved fiske før i tida), men hvor vi innredet dette for år siden. Første etasje er som før, men oppe har vi innredet med panel, gulvbor kjøkken og 2 . I dag skriver Dagbladet at hun også låner ut naustet ulovlig, riktignok bare til venner og bekjente uten å ta betaling.

Men det er altså ikke lov å overnatte i naust , mener kommunen. Hjemme i Vestertana har alle bodd i alle slags fjøs og uthus. Det har aldri slått meg at det ikke var lovlig, sier Pedersen.

Naustet er ikke godkjent som fritidsbolig, og heller ikke godkjent for varig opphold etter loven. Pedersen skal kun ha latt bekjente overnatte i naustet og ikke tatt seg betalt for dette. Nå kan du bli eier av en egen liten øy, Jomfrulandsholmen midt i innseilingen til Thorsholmen i vestkanten av Sandefjordsfjorden. Men overnatte i naustet på eiendommen får du ikke lov til.

Da min far for vel år siden fikk tilbud om å kjøpe et ett-etasjes naust i Skivika, var det allerede et etablert miljø der, og naustet ble kjøpt med tanke på utbygging til to etasjer slik at en kunne ha båt der, men også en mulighet . VG Nett) Som mange som tre personer kan ha bodd ulovlig på et naust Helga Pedersen eier i vinter og i sommer. Ifølge loven er det ikke godkjent for varig opphold. Det gjelder også overnatting , sier assisterende rådmann i Tana kommune Kjell Nilssen til.

Debatt på VG Nett:- Dette er pinlig!