Ornamentikk

Også en del former for tatovering kan . Viktige forsiringer er forslag, praltrille, mordent, dobbeltslag og trille. Et ornament (fra latin ornamentum, utrustning, prydelse, smykke) er et visuelt formelement som kan stå alene eller være en del av et sammensatt mønster. Det kan sees som en dekorasjon eller utsmykning, og forestiller ofte en plante, et dyr, en gjenstand eller grafisk figur som på geometrisk vis er stilisert og plassert i et . I den islamske kunsten spiller ornamentikken en stor rolle.

Dette henger sammen med at bildeforbudet har blitt forstått slik at det setter grenser for avbildninger av levende vesener. En streng fortolkning av bildeforbudet rammet alle former for avbildning av levende vesener, også fotografering av mennesker. Moskeen er muslimenes hellige hus. Mange muslimer besøker moskeen på fredager. Hva er spesielt med moskeen?

Minareet, tårnet, er kanskje den mest synlige delen av en moske. Slik norske kirker har et klokketårn der klokkene ringer inn til gudstjeneste, har moskeen et .

Opplegget er tilpasset kompetansemål innen fagene KRLE og Kunst og håndverk på barnetrinnet, men passer best for de yngste elevene. Gjennom å se på bilder av moskeer i Afghanistan og få innsikt i bildeforbudet lærer elevene om skikker, arkitektur og ornamentikk i Islam. Hvorfor er islamsk kunst tilbakeholden med å avbilde personer? Da det er så strengt med . Oppslagsor Ordbokartikkel. I dette vinduet skal du finne tabell mfor oppslagsordet ornamentikk.

Finn synonymer til ornamentikk og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett. Dette kan ser man lettest ved å sammenligne arbeider fra ulike områder. Samene i Finnmark dekorerer annerledes enn samene i Trøndelag.

Noen områder bruker mest geometriske former, som ulike flettemønstre, mens andre har hentet . Elevene utforsker akse-, rotasjons-, bånd- og flatesymmetri (tesselering) ved hjelp av speil, passer og linjal med mer. Opplegget er utviklet i et samarbeid mellom Vitensenteret og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og omfatter en rekke aktiviteter som knytter sammen matematikk og ornamentikk. Horvei (NO) Muren utenfor Oslo fengsel er dekket av en fargesterk mosaikk laget av Øivin Horvei.

Hundrevis av fliser fra ulike land og tradisjoner, noen gamle og noen nye, binder ulike kulturer og stilarter sammen. I denne oppgaven setter vi .

Ornamentikk og forbrytelser. JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Det ble den gjennom kalligrafi og ornamentikk. Siden kunsten ikke skal være en direkte kopi av det vi ser i naturen, er den symbolsk og abstrakt.

Kalligrafi Kalligrafi er en skrivekunst som er høyt utviklet innenfor islam. Håndskrevne koraner er skrevet i kalligrafi og man finner vers fra koranen skrevet, i kalligrafi, på moskèr . Mønstertradisjon og ornamentikk er en viktig og berikende del av vår kulturarv Foredraget viser eksempler på punkt-, rotasjons-, akse-, bånd- og flatesymmetri knyttet til hverdagsmønster, .