Norsk sidemål eksamen 2015

Vgs – Studiespesialisering. Skolen har fått tilsendt passord. Kjennetegnene på måloppnåelse. Eksempel på karakter nynorsk.

Grunngjeving for karakter s. Eksamensrettleiinga finn du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Du må sjølv fordele tida du bruker på kvar av oppgåvene. Sensor skal vurdere den samla kompetansen som du viser i faget på eksamensdagen, og du får éin karakter. Og vi har da fått temaet Sult. Vi har lett etter oppgavene på nett lenge uten hell . Oppmannsrapport etter fellessensur i Hordaland. Sentralt gitt skriftlig eksamen.

Du kan kjøpe og laste ned boka her. Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen.

Denne eksamensveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen i norsk og hvordan den skal vurderes. Veiledningen skal være kjent for elever, voksne deltakere, privatister, lærere og . Argenmunterende tekst, En informativ tekt, En infomerene teks og en kreavtiv tekst. Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen i norsk og korleis han skal vurderast. Norsk Eksaman hjelp plis.

Rettleiinga skal vere kjend for elevar, vaksne deltakarar, privatistar, lærarar og føresette i . Skriftlig eksamen fredag. Overskrift på norsk eksamen , sidemål , er Sult. Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene hvem har trakket opp den?

Mannen, mennesket, den første som var her. Skal nå snart opp i eksamen , går 3. Tenker at det vil lønne seg å se på tidligere eksamensoppgaver, både innenfor bokmål og nynorsk. Har letet rundt på nettet, men finner ikke ut hvor de er? De pleier jo å legge ut matteeksamene (de ligger på NDLA).

Fant ikke noe på NDLA heller, selv om . Innhold: Dato: Opplysning om skriftlig eksamen. Forberedelse engelsk eksamen.

I norsk er det to dager, en til hovedmål (bokmål) og en til sidemål. Engelsk og norsk er IKT baserte. Det vil ikke være anledning til å bruke egen. PC, skolen vil sørge for dette.

Matematikk er papirprøve, men har en del som skal løses digitalt og vedlegges papirprøven. På den IKT- baserte eksamen i norsk og .