Nettvett undervisningsopplegg

Personvern og nettvett er et stort og omfattende tema. For å gi en grundig og tilpasset innføring i dette har vi laget en egen nettressurs, dubestemmer. Der finner du viktig informasjon for alle aldersgrupper.

Nettstedet inneholder ideer til undervisningsopplegg om informasjonskompetanse, eksempler på gjennomførte prosjekt, nettoppdrag og lenker til aktuelle ressurser. Fra Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder i samarbeid med Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen.

Nettvett – Redd Barna Dette er . Her finner du mange filmsnutter om nettvett , blant annet en film for hver nettvettregel. Undervisningsopplegg tenkt til 8. Både på det personlige plan men og konsekvensene man kan få ved å bryte lover. Formålet er å gjøre elevene oppmerksomme på momenter ved dette. I over ti år har Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen arbeidet med å øke barn og unges kunnskap om personvern, digital dømmekraft og nettvett på Dubestemmer.

I undervisningsopplegget Be Webwise lager elevene en nettvett -plakat med engelsk tekst til bruk i klassen, og diskuterer bruk av Internett (f. eks. hva de kan legge ut på nettet). Finn informasjon om nettmobbing, nettvett , hva mener DU er viktig for at internett skal bli et trygt sted å oppholde seg?

Gå inn på linkene under og se hva du synes er viktig. Ta den informasjonen du finner og bruk den i en animasjonsfilm. I korte trekk kan man si at man skal oppføre seg på nett . Men vi ser at det absolutt er på sin plass å repetere og påminne elevene om hva nettvett er. Samtidig jobber vi med ungdommer i den videregående skolen og derfor må vi nærme oss temaene på en annen . Grunnleggende kurs for barneskolen. Mål: Gjøre elevene til mer bevisste brukere av webområder og få dem til å tenke mer over spørsmål som pålitelighet,.

Datatilsynet, Teknologirådet og Utdanningsdirektoratet har gått sammen og utviklet et undervisningsopplegg for ungdom om personvern. DIGITAL MOBBING: Ungdom fra Kongsberg har undervist flere enn 1. Flere skoler i landet burde gjøre det samme, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Bakgrunn: Lær barna nettvett.

Elevene får fri i etterti og de som ikke kan være til stede her må ha nettvett – undervisning i skoletiden i etterkant, sier avdelingsleder May Linda Hansen ved Seljedalen skole til VG. Det er første gang vi gjør dette. SATT SKOLERETT: – Mange barn melder at foreldre . Clara viser vei og forteller. Delrett (opphavsrett og undervisning ) DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser.

Sidene drives av Senter for IKT i utdanningen og Norgesuniversitetet, Tromsø.

Minskole har opplæring om . Trusler på nett var ofte tidligere ofte hackere eller andre som kunne skaffe seg tilgang til datasystemer via å knekke koder o. I dag er det mer vanlig å bli lurt eller lokket til å laste ned skadelig . Kompetansemål i samfunnsfag, etter 7. Foredraget er et samarbeid mellom skolen og. Buddhisme i Norge og i . For å bli i stand til å følge regler må man bli klar over dem og diskutere dem sammen med andre, skriver forfatteren i forordet. Historiene er skrevet med tanke . Masse direktelinker til oppgaver om nettvett , personvern, kildekritikk og andre IKT oppgaver. Du kan også velge andre klassetrinn der inne.

Digital kompetanse MOAVA 7. Tar for seg en rekke emner.