Nettvett sosiale medier

Tjenestene er nyttige men kan også øke . Stadig flere barn og unge bruker sosiale medier for å holde kontakt med venner og kjente, og for å treffe andre med samme interesser som en selv. Mens nesten ingen 9-11-åringer bruker sosiale medier , tiltok bruken i 12-årsalderen, og jenter bruker sosiale medier. Det perfekte liv på sosiale medier.

Livet på sosiale medier speiler ikke alltid virkeligheten.

På nettet kan man være hvem man vil, og velge hva man vil at andre skal se. SOSIALE MEDIER : Det er viktig å huske på at bildene som legges ut på sosiale medier ikke nødvendigvis speiler virkeligheten. De som er mest engasjerte og som gjør mest for sin sak i det daglige livet er ikke nødvendigvis de som deler og liker mest på sosiale medier.

Erfaringen er imidlertid at på disse nettsidene kan både barn, unge og voksne lære om personvern og digital dømmekraft. Sidene er delt inn i noen hovedtema – personvern, sosiale medier , uønskede . Mange har etterspurt en guide på nettvett i sosiale medier. Det er ett ganske stort område, men jeg skal gjøre det så godt jeg kan for å dekke det best mulig.

Jeg pleier alltid å ha en hovedregel.

Du får forran en stor forsamling og skal . Her kan du lære om sosiale medier , regler for personvern og nettvett relatert til arbeidsliv. Varierte oppgaver til temaene. Egnet for fremmedspråklige.

Nettvett for ungdommer i sosiale medier. Veilederen er laget av Karde AS i prosjektet “Jeg vil også være med! Prosjektet ble finansiert av RAM – Rådet for anvendt medieforskning. Vær mot andre som du vil at andre skal være . Hjemme er det foreldrene som ha ansvaret. Begge parter er viktige i det holdningsskapende arbeidet.

Under finner du en nyttig veileder for foreldre som har barn i sosiale medier. Medietilsynets Trygg Bruk-nettverk der FUG er med. Kurs i nettvett og sosiale medier for elever. Kurset passer for elever 4-trinn.

Det deles,og postes. Og mens de yngre generasjonene lærer om nettvett og omfang av sosiale medier på skolen, har den eldre brukermassen måttet ta opplæringen i egne hender.

BERGEN (VG) Her lærer ni-, ti og elleveåringer nettvett. Foreldre deler ofte lykkelige . Det gjør de på skolen, sammen med foreldrene sine. Barn og ungdom kan klikke på enten Barn eller Ungdom for å ta en nettvett test. Video laget i forbindelse med studentovertakelse på skolen. Om nettvett og mobbing på sosiale medier.

Har du barn på sosiale medier ? Veileder for foreldre med barn i sosiale medier. Dette trenger du å vite. Denne veilederen presenterer konkrete råd som voksne kan ha nytte av, blant annet om personvern, aldersgrenser, passord og nettvett.

Både barn og voksne opplever utfordringer i møtet med den sosiale arenaen . Noen ganger kan personlig informasjon på sosiale medier havne i feil hender. Mobbing og krenkelser via sosiale medier er et tiltagende problem, og det kan virke som en uoverkommelig oppgave å få bukt med dette. Internett-skurker tar ofte. Redd Barnas liste med nettvettsråd kan være et bra sted å begynne.

Et viktig moment er at barn har tillit til at den voksne kan bidra når de opplever noe ubehagelig på nettet.