Nek 400

Formålet med NEK 4er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse, i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis. Standarden inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon av elektriske . NEK 4Elektriske lavspenningsinstallasjoner er en normsamling utarbeidet av NKi Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Normen NEK 4er en samling av standarder innenfor elektriske lavspenningsanlegg.

Dokumentet spesifiserer sikkerhetskrav ved bygging av elektriske.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg viser til NEK 4som en metode for å oppfylle forskriftens sikkerhetskrav. Denne normen legges derfor til grunn for utførelse av de fleste lavspenningsanlegg. NEK 4er beregnet for alle typer elektriske lavspenningsanlegg, fra mindre boliginstallasjoner til komplekse installasjoner i næringsbygg og industri.

Mange krav og føringer i NEK 4er derfor ikke relevante for elektriske anlegg i boliger. Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 4om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Denne veiledningen kan bidra til at du får bedre kunnskaper om hvordan NEK 4er bygd opp.

Det kan hjelpe deg å finne raskere frem i dokumentet til det som er relevant for dine prosjekter.

Den baseres på en omarbeidelse og tilpasning av det europeiske regelverket utgitt i regi av EU. NEK 4er utgitt med hjemmel i FEL – Forkrifter for elektriske lavspenningsanlegg. NEK 4inneholder det formelle regelverket for praktisk utførelse av de fleste elektroinstallasjoner på faste installasjoner, med visse unntak.

Bli kjent med NEK 4og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg. Her omtales normsamlingen som foretrukket metode for oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav. NEK 4er under revisjon, og vil inneholde en betydelig utvidet del om solceller. Kurs i NEK4, sluttkontroll. Normsamlingen inneholder oversatte . Kurset tar for seg forskriftsmessige krav i FEL og krav i NEK 4vedrørende sluttkontroll.

EL og IT Forbundets kommentar til høringen om NEK 4del 7. NEK 4på er i første rekke beregnet på montører og bedriftselektrikere, skoleverket og lærlinger. Den er et forsøk på å forklare normens oppbygging og innhold på en enkel og lettfattelig måte. Dette er altså ikke en norm, men forfatternes oppfatning av hvordan normen kan benyttes i det daglige.

Neste år kommer oppdaterte versjoner av NEK 4og NEK 399. To nye el-normer gjelder for all prosjektering fra 1. I eneboliger og rekkehus skal skapet .

NEK 4, norm eller standard for elektriske installasjoner i Norge. Egentlig en samling av både internasjonale (IEC) normer, Europeiske (CENELEC) normer samt nasjonale norske normer (Del av NEK 4). Se også Norsk Elektroteknisk Komité (NEK).

Nek 4- adobe, akuttmedisinsk, apc, apple – Finn firmaer, adresser, telefonnumre.