Ncs fargesirkel

Når man skal fargesette ved hjelp av NCS -systemet, er det greit å kjenne til fargesirkelen og fargetriangelet. Her er en forklaring på hvordan systemet fungerer. Fargesirkelen er eit skjema over fargestoffa.

I fleire hundre år har ein prøvd å finne eit system der ein kunne nytte fargane på best mogleg måte. Det er fleire oversikter over fargane, m.

NCS (Natural Colour System) er eit standardisert . Nodes which use this node. Slik knekker du NCS -koden. Du har kanskje sett kodene bestående av tall og bokstaver som malingsspannet eller fargen i fargekartet er merket med. INTERIØRTIPS-Slik-knekker-du- NCS -koden,- fargesirkel – NCS. NCS Natural Colour System fargesirkel plakat.

Plakaten kan kjøpes i vår nettbutikk. Se og kjøp produktene her.

Color Songs Collection Vol. Opp gjennom tidene har det blitt gjort mange forsøk på å systematisere fargene. De mest alment kjente er kanskje Newton, Goethe, og Itten og NCS. Den er praktisk anvendelig og logiskt bygget opp.

Tall- og bokstavkodene i NCS -systemet er satt sammen av to ledd: Det første forteller om nyansen, om forholdet mellom hvitt, sort og kulør. Det andre beskriver hvilken kulør det er snakk om. Vi tar det andre leddet først. Det består av bokstaver vi finner på fargesirkelen utenfor den fargen vi ønsker.

Mellom de rene fargene . I NCS -systemet er fargene ordnet i en sirkel der de fire elementærfargene gult, rødt, blått og grønt ligger på hver sin kvartsirkel med mellomfargene mellom seg. De to siste elementærfargene, hvitt og svart, ligger i sentrum. For å forstå hvordan systemet fungerer går jeg gjennom et eksempel på neste side, slik at en blir kjent med fargenotasjonen og hvordan en leser fargesirkelen og -triangelet.

En farge kan eksempelvis oppgis som NCS S. NCS bruker en trekant for å forklare fargens reinhet og lyshet. Ittens fargesirkel ble publisert i . Motsatte farger er dynamiske og skaper uro og kontrast, mens nabofarger er roligere.

Har du noen ganger lurt på hva som er riktig fargenyanse på lilla-fargen vi bruker i adventstiden? Her ser man at det er en gråtone med sort. NCS fargesirkel : fargesirkel NCS.

De fire elementære kulørfargene er i NCS systemet grønn, gul, rød og blå. Hver kvartsirkel er delt inn i deler som representerer hver sin kulørtone. G10Y: Grønt med gult.

Kvalitet- kontrast mellom rene og urene farger – Kvantitetskontrast- kontrasten skyldes størrelsesforholdet mellom to eller flere fargeflater. Harmoni avhenger av fargestyrke og fargestørrelse.