Male over tjære

Tjæralin skal visstnok ha mindre tjære enn Tyrilin og være noe mindre egnet ifølge en annen maleforretning jeg var innom. Av de malerforretningene jeg har vært innom sier noen at det er helt umulig å gå over på noe annet, til nød Tyrilin (og da helst tjæredekkbeis , men stor fare for bobling) kan gå an, . Dette produktet gir anledning til en lys farge på tidligere tjærebeisede vegger. Vanlige beiser tørker fra en dag til en annen. Hvis dette er riktig hva skal jeg da gjøre hvis jeg ønsker ett annet produkt ?

Dersom det er brukt ren tjære på hytta tidligere, er det ikke å anbefale å gå over til noe annet, som tjærebeis. Den vil legge seg som en vanlig beis utenpå tjæren , og det vil bare føre til komplikasjoner, og du vil mest sannsynlig ikke få et bra resultat, sier Thor Ingar Rønei teknisk service-sjef hos Scanox, . Helst bør det være en sommerdag med over grader i lufta, og helt tørt i været. Uansett vil tjæra sørge for at du neppe kan male eller dekkbeise på mange år: den smitter gjennom og misfarger det meste. I praksis er du helt bundet, like fra det første tjærestrøket.

Du bør ikke sette så mye som en liten benk . Tjæralin kan brukes over de fleste produkter så lenge underlaget er mattet, rengjort og tørt.

Dagens malings- og beisprodukter har ikke i seg selv tilstrekkelige midler mot sopp og råte, bortsett fra tjærebeiser som Tyrilin og Tjæralin som kan brukes til grunning. Rakk du ikke å male eller beise den grunnede veggen før vinteren, kan du sjekke veggen på samme måte som over – med tape. Huset mitt ble for 5-år siden malt med Tjæralin, men nå vil jeg gå over til noe som ikke kritter, falmer og vaskes vekk like raskt. Er veggene gule av nikotinrester eller svart av sot etter en røykskade, så kan det være lurt å male veggene med sperrende maling.

Rengjør først veggen med f. Fluren 4 som fjerner fett, tjære og tobakk. Er det farlig at naboen har kreosotbehandlet materiale i hagen sin – smitter det over i min hage? Holder det å male over gamle sviller for å hindre hudkontakt?

Kreosot er en blanding av flere hundre ulike kjemiske stoffer som har høyt innhold av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), også kalt tjærestoffer. Da kan du male over med Rødtjære , Svarttjære ,. Du får et varig resultat og unngår en fasade som sprekker eller kritter i fremtiden. Vi våger å påstå at tretjære faktisk er det beste produktet på markedet for bruk på slammede hus. Naturlig, økologisk og varig. Man bør merke seg at hvis man velger en behandling med tretjære vil man være bundet av dette i hele husets leveti da tjæren er meget vanskelig å overmale med et brukbart resultat.

Komposisjonsmaling, tranmaling og tjære var også i bruk. Svar: Ja, så lenge underlaget.

Har nettopp kjøpt meg hus, og det beiset med tyrilin tjærebeis. Spørsmål 9: Kan man bruke dekkbeis evt. Det har blitt brukt tjærebeis på huset i år.

Vi vil gjerne ha huset lysere og mer moderne farge, men har fått høre at med tjærebeis så kan tjæren koke igjennom den lyse beisen. Var å hørte på maxbo her om dagen, og der fikk jeg fortalt at om . På spurten kom den opp i knop, av den teoretiske hastigheten. Ternen har en teoretisk hastighet på knop, og ble målt til knop,.

Firroringen ble målt til. Det er i alle fall ganske gode tall. Ut i fra det vi antok før vi begynte, er det kanskje . Med Tyrilin binder man seg til å fortsette med tjæreprodukter også i fremtiden. Fordel Tyrilin fremfor Tjæralin: Tyrilin gir et helt annen . Har fasaden allerede vært tjæret eller behandlet med linoljemaling, anbefales å fortsette med samme behandling, fordi det ved å male over linolje dannes blærer som er vanskelig å bli kvitt.

Unngå å bruke beis eller maling over tjæreprodukter , da beisen ikke blir jevn i fargen . Tjæren trekker inn i treverket.