Lithurin 1

Den andre behandlingen kan utføres etter at første behandling har tørket natten over. Akzo Nobel Coatings AS, . Forbehandling: Overflaten skal være tørr, fri for støv (støvsuging). Nye golv skal være minst dager gamle.

Rester av betonghud fjernes. Andre behandlingen kan gjøres etter den første har tørket over natten.

Ved behov fukt overflaten om den begynner å tørke. Lithurin I spes ut med like deler vann 1:1. Fjern overskuddet med gumminal og børst jevnt med . Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger. Porøse og smittende underlag seises med Murtex Hydro Primer. Ytan ska vara torr och ren från damm.

Andra behandlingen kan göras efter att första behandlingen torkat över natten. Lower friction and higher abrasion resistance. Härdar betongen genom att vara kemiskt reaktiv.

Används som enkel behandling för att skydda betong utomhus. Flaten skal være tørr, ren og fri for støv. II S ökar slitstyrkan till hårdbetong kvalitet.

Nedsmutsade ytor bör rengöringsslipas. Arbeta in materialet i ytan med den mjuka borsten för att få god absorption. Sopa igen eventuella fotspår. Påføres med lavtrykkssprøyte eller kanne med sil. Bruk en myk børste for å arbeide inn væsken for god absorpsjon.

Om flaten begynner å tørke, bløt den med mer. Sørg for at ingen deler av flaten. Statens provningsanstalt. Livsmedelsgodkänt (protokoll kan bifogas).

Lättapplicerat med mjuk borste ( stora ytor med spridare). Metal containers may be used provided the solution is used within hours.