Linolje og white spirit

Ikke bare gir linoljemalingen en historisk riktig utseende på fasaden, det finnes ikke et bedre malingssystem for treverk på markedet i dag. Det er mange fordeler med linoljemaling. Det rapporteres årlig inn . Storebrand stilte følgende spørsmål vi Norstat: Hvilken av disse pussefillene tror du er mest brannfarlige med hensyn til selvantenning. Pussefille med white spirit , linolje eller vannbasert maling?

Hele prosent av respondentene tror på white spirit , men det er ikke riktig.

Eventuelt spill fjernes straks med White spirit. Dog det kan være noe problematikk ved videre overbehandling. Det oppnås større vannfasthet og økt sikkerhet mot blæredannelse ved halvblanding med BENAR Blank.

Pensel, rull eller sprøyte. JOTUN Rå linolje kan benyttes utynnet eller tynnet med JOTUN White Spirit. Synd SL er nede, for jeg har lest.

Dekket bør få et strøk Trekkfastolje så snart det er lange nok soldager og stabilt vær. Høststrøket kan eventuelt tynnes litt med White Spirit.

Kluter med olje kan selvantenne. Legg derfor brukte kluter flatt til tørk utendørs etter bruk, for å unngå brann. TIPS: Polér lett med Liberon polérull nr.

Dersom overskuddsoljen ikke er blitt fjernet, slik at overflaten er klebrig, kan man tørke over med litt White spirit for å fjerne . Må tynnes ut i white spirit. I tillegg er det problematisk for forbrukeren at naturlige produkter som linoljemalinger ikke er miljømerkede (såvidt vi har klart å finne ut) og ikke minst – at enkelte typer linoljemalinger anbefales å tynne ut med white spirit. Ifølge seniorforsker ved Sintef, Thale Sofie Wester Plessner, . Hovedsakelig basert på kokt linolje. I dag farges linoljemaling med vanlige pigmenter. Løsemiddelet var før terpentin, men i dag er det som regel lavaromatisk White Spirit.

Oljens densitet er 9 den stivner omkring −°C og er løselig i bensin, white spirit , trikloretylen o. På grunn av sin umettethet (jodtall 165–190) er linolje en tørrende olje, dvs. Ved oljemaling er det gunstig å seise med like deler kokt linolje og white spirit. Vi må ofte seise flere ganger for å få et jevnt sug- ende underlag. Kvister og kvaeganger påføres kvistlakk. Hull og sprekker i eldre treverk kan tettes med tremel, blandet med fortynnet snekkerlim.

Kaster du en pussefille med white spirit eller linolje rett i søpla, kan dette være årsaken til husbranner. Tall fra forsikringsbransjen viser at det årlig er det hele branner som oppstår på grunn av nettopp dette.

Ett par råd fra Brann- og redningsetaten: Legg filler og annet utstyr med olje i en beholder fylt med . Teknisk: Bindemiddel : Rå svensk kaldpresset linolje og linstandolje. Pigment : Titandioxisinkhvit. Rengjøres i White Spirit og såpe.

Husk at det må strykes tynt og jevnt på per strøk. Ved tykke lag vil det dannes skinntørking, og ved ujevn påføring kan det oppstå matte felter. For både innendørs og utendørs bruk. Kan brukes til båtimpregnering og til håndrørte malinger. Farge: Lys gul til brun.

Linoljemalingen innvendig kan tynnes. NB: En linoljemaling har andre egenskaper enn . Whitespirit , linolje og balsamterpentin til bra priser. Stort utvalg og rask levering. Kjøp kjemikalier til båt og motor på seasea. Bleket, kaldpresset linolje.

Kokt, kaldpresset linolje.