Lagring av ved utendørs

Veden kan fint oppbevares ute hele året. Ved utendørs oppbevaring elimineres også risikoen for innvendige råte- og insektskader. For å unngå potensielle skader på yttervegg er det viktig at veden ikke stables tett inntil kledning på yttervegg.

For å bevare vedens kvalitet bør en forhindre tilgang på fukt . Skal du lagre utendørs begynner du med å legge plast på bakken, for å unngå fukt nedenifra.

Deretter legger du to parallelle bord som du stabler veden på. Så må du sørge for å dekke til slik at veden ikke utsettes for regn ovenifra, og snø nedenifra og fra siden. Lagre ute : Legg en bit presenning under . Lesernes beste ideer: Oppbevaring av ved.

Gjør Det Selvs lesere er fulle av gode ideer og kreative løsninger til hverdagens små og store utfordringer. Vi har samlet fem gode tips til oppbevaring av ved – både ute og inne. Da brenner den opp der den ligger lagret.

Jeg vet ikke helt hva som skjer.

Men om en drar et par renner litt inn i stokken med tuppen av sverdet på saga så skjer det ikke, . Hvor lenge veden skal tørke er avhengig av hvilket treslag det er, når på året det felles og hvordan det lagres. Beste tiden for trefelling er november til mars, ettersom trærne inneholder minst vann under denne . Lagring av ved i lavlandet. Tørr ved kan stables tett innendørs i et vedskjul. Rå ved må lagres tørt og luftig utendørs under tak slik at vinden kan stryke langsmed stabelen for å transportere vekk fuktigheten i vedkubbene.

Angående lagring av bjørkeved i liters sekker. Det som kjennetegner at veden er tørr er at . Har en da hatt veden til tørk ute i sekk er den mer enn tørr nok. Får man levert rå ved må denne alltid oppbevares utendørs.

Legges rå ved innendørs utvikles raskt mugg på veden, og den tørker svært dårlig opp. To viktige ting om riktig lagring av ved: Det er to ting som er viktig å huske på dersom du ønsker å lagre veden utendørs : Den må stables riktig slik at den får puste, og du må minimere sjansen for at veden blir fuktig av vær og vind gjennom vinteren. Det gjør du ved å stable den godt og helst dekke det øverste laget med et tak . Slik oppbevarer du veden riktig.

Tekst: Øivind Skorve Foto: Ønsker du å bevare kvaliteten på veden på en god måte, bør du være nøye på hvordan du oppbevarer den. Det gjelder enten den skal lagres inne eller ute. Det er en fordel å dekke til vedstabelen på toppen, slik at nedbør ikke får direkte tilgang til veden din.

At veden er utsatt for vind og vær forøvrig, bidrar bare til å tørke veden. Godt tegn på tørr ved er at veden er oppsprukken – det synger i . Har noe ved som har stått i vedpose ute som jeg trenger å ta i bruk. Tenkte å ta det inn for å få tørket veden bedre.

Er det noen betenkeligheter med å ta inn rå ved? Den er hugget i fjor høst og har kun tørket noen måneder. Vurdering av risiko og tiltak ved utendørs lagring av metallforurensede masser. I tilknytning til at Perpetuum Circuli AS søker om tillatelse til enkel behandling av metallforurensede masser deklarert som farlig avfall, vil det være behov for mellomlagring av slike masser. Det antas at man det meste av tiden ikke vil ha behov.

Spesielt ved tverrmontering i tak vil deformering gi store problemer med å få et godt sluttresultat. Norgips leverer platene emballert med plast. Det gir platene en viss beskyttelse mot vær og vin men beskyttelsen er ikke egnet for lagring utendørs uten ytterligere sikring.

Er sikkerhetsdatabladets punkt vurdert? Trenger virksomheten eget lagerrom? Består emballasje og hyller av egnet materiale? Bør kjemikaliene i virksomheten oppbevares innelåst? Er kjemikalier som lagres utendørs.

Jonex har en rekke produkter til utendørs lagring og transport, blant annet plastkasser, strøkasser, spillbasseng, vogner og pallekarmer. Absorbsjonsmiddel og annet utstyr for oppsamling av søl skal være lett tilgjengelig. Beskadiget emballasje må fjernes.

Avfallscontainere og søplekasser skal være i ubrennbart materiale og ha lokk. De skal tømmes regelmessig. Det må defineres sikkerhetsavstander i forbindelse med utendørs lagring av brannfarlig væske .