Krav til naust

De gjengitte vedtatte retningslinjene for naust stemmer ikke helt. Under er de endelige basert på tverrpolitisk enighet. Dersom du skal ha innlagt vatn i t. Nå har nausteiere på Ellingsøya fått varsel om gebyr.

Med dette menes frittstående bygning uten rom for beboelse eller annet varig opphold. En carport er et åpent overbygget areal med inntil av veggene .

Krav til naust i kommuneplanens arealdel. Nye naust skal plasseres i grupper som løser behov for flere eiendommer og skal ligge såpass langt fra sjøen at allmennheten . Les mer om søknad med ansvar her. Kommunen kan godkjenne at naust under m² BRA plasseres nærmere nabogrense enn meter. Ofte har reguleringsbestemmelsene i kommunene forskjellige krav til naust , både for plassering og høyde. Ta kontakt med din kommune for å få opplysninger om bestemmelser for . Tror kommunen kan hjelpe deg.

Her jeg bor er krav til naust temmelig fasttømret. En telefon kan sikkert avklare mye.

Vi skal bygge et lite hus, med plass til oss selv, og og det lille vi behøver, med minst mulig hushold og mest mulig hagearbeid. Eit naust som er ulovleg tatt i bruk som hytte, fråtar i praksis folk flest rett til ferdsle i strandsona. Når eit naust blir tatt ulovleg i bruk som hytte, vil det i praksis kunne hindre folk flest frå å bruke nærområdet. I tillegg er det andre krav til brannsikring, rømnings-vegar med vidare i eit naust enn i ei hytte. Se foto av bygg i klagen.

For det tredje anføres at også kommuneplanens krav til funksjonell strandsone langs sjø tilsier at NB ikke bygger sitt naust vegg-i-vegg med Steinerskolens naust. En viss avstand mellom naustene vil sikre fortsatt god atkomst til strandsonen, og således oppfylle kommuneplanens krav om funksjonell. Hamco Bygg leverer naust i tradisjonell nordnorsk stil med 30° takstoler og slagport på 2x 2meter. Vi har lang erfaring fra bransjen, og leverer høy kvalitet til konkurransedyktig pris.

Eg skal få strøm i naustet mitt og elektrikeren sier att eg må ha utvendig målerskap, dette fordyerer jo anlegget en del. Har prøvd å undersøke litt sjøl, men kanskje dere kan hjelpe meg. NEK3for naust eller gjelder denne kun for bolig? Mener det står i NEK4alle typer bolig . BØMLO: Innvendige vegger, ba kjøkken, dusjer og skyve-dører må bort. Eierne av fire av naustene i Høvringevikjo ved Mosterhamn har nå fått krav om tilbakeføring av naustene og opphør av ulovlig bruk.

Bømlo kommune truer fire naust -eiere med 50. Etter min oppfatning er retningslinjene formålsløse, triste og urimelige. Retningslinjene som er utarbeidet for bygging av nye naust definerer krav til størrelse, taktekking, takform, dører og vindu.

Bygningsrådet bør også ha for øye formålet med bygningen, og kan under hensyn til dette fastsette bygningens plassering, høyde samt krav til utforming og utførelse. Bygningsrådet vil også – så langt det tilsies av paragrafens formål . Vi er ikke kriminelle folk, sier lederen i Hopla naust – og båtforening. Onsdag vedtok politikerne i plan- og utviklingskomiteen i Levanger å godkjenne en rekke tvangsmulkter, overtredelsesgebyr og krav om fjerning av både inventar og deler av bygningsmateriale i flere . Naust som bygges i henhold . Planen skal vise terrengbearbeiding, parkering for bil og sykkel og .