Krav soverom størrelse 2016

Nå blir det enklere for familier som vil gjøre om en. Vi skal bygge soverom nr. Jeg finner ikke fram til hvilke regler som nå gjelder, men mtp.

For et godkjent soverom er det som nevnt av andre ikke konkrete krav til størrelse , men det er krav til hvor god ventilasjon det skal være, dagslys og utsyn (vindu). Ellers finnes det mange sovealkover som omgår kravene ved å ikke være definert som eget rom men en delvis adsklit del av et annet rom, . Ethvert byggverk og ethvert rom skal ha planløsning og størrelse som er egnet til formålet.

Romhøyden tilpasses rommets størrelse og funksjon. Rom for varig opphold skal ha et volum på minst m3. Antagelig er det dette takstmannen har bygget på da soverommet ble underkjent. For små leiligheter kan størrelsen på sportsbod halveres. Til første ledd: Presisering vedr.

Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf). Inkludert preaksepterte ytelser vedr. I tillegg er det foretatt presiseringer og redaksjonelle endringer.

Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse , romhøyde og plass til fast og løs innredning. Soverom omfattes av denne bestemmelsen. Dette innebærer at kravene er mer skjønnsmessig utformet enn før. Tidligere har det blant annet vært krav om minst meter takhøyde, om utsyn fra vindu og minstekrav til størrelse på bod og oppbevaringsplass i hybler og.

Konkret gis det nå unntak fra flere tekniske krav når boligeier for eksempel søker å gjøre om kjeller til stue eller at en bod gjøres om til soverom. Hovedinnholdet i reglene er at man ved omgjøring nå får mindre krav til takhøyde og lys. Byggenæringen får en overgangstid på ett år , fra 1. Det er endring fra såkalt.

Boligareal i kjelleren må tilfredsstille en rekke krav , men fra 1. Kravet for nye boliger er m. Med de nye reglene regnes også kravet til . Selv om kravene til et soverom er klare, er det ikke noe som sier at du kan bruke et ikke-godkjent soverom til å sove i. Vi i Trenor Vinduer vil bidra til å finne den beste løsningen og hjelper deg med å møte regelverk og krav som gjelder for ditt hus. På soverom og barnerom så skal vinduene som regel kunne benyttes som godkjent rømningsvei. De skal ha en viss størrelse i tillegg til at de skal være lette å åpne i en nødsituasjon. Hvis du tenkte på teksten hvor det stod at alle soverom har krav om vindu som rømningsvey, så tror jeg faktisk ikke at det stemmer.

Du har trolig en takhøyde på over m, så du overholder kravet om romstørrelse , som er større enn m3. Bredde på rømningsveg i gang,.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte Direktoratet for byggkvalitet forslag til ny teknisk forskrift på høring den 10. Høringsfristen er satt til 10. Endringene har etter sitt innhold som mål å forenkle, og dels lempe, de tekniske kravene slik at byggekostnader . Gjeldende byggteknisk forskrift, som angir hvilke tekniske krav som gjelder for ulike byggverk, er under revisjon. Krav til størrelse på utvendig sportsbod halveres fra tidligere kvm.

I videoen viser takstmann Vidar Aarnes de viktigste kravene til at et kjellerrom kan bli godkjent som oppholdsrom, for eksempel som kjellerstue eller arbeidsrom. Ikke krav om utsyn fra soverom.