Kjellerstue uten vindu

Har du en uinnredet kjeller og tenker på å la det bli en stue bør du lese dette. Der står det blant annet at et rom skal ha et volum på minst m og at rommet skal ha vindu og utsyn. Derfor er det viktig at boliger med kjellere som ikke er godkjent for varig opphold ikke selges med ” kjellerstue ”. Pass på at kjellerstuen er lovlig.

Det vil kunne koste fra 30. Vi skal pusse opp et rom i kjelleren til å bli kjellerstue.

Hvordan ville dere tenkt belysning i et slikt rom? Før var hele kjelleren en stor bod uten vinduer. Nå har boden krympet til kvm, mens resten har blitt en herlig stue, der barna på og år kan boltre seg fritt.

Jernsengen tåler ubegrenset med hopping, og gulvet er røft nok til all slags lek. Men det er også et rom som gleder øynene, med alle sine farger . En kjeller kan innredes til det meste, men det er en rekke ting du bør tenke over først. Vindu i kjeller kan regnes som rømningsvei hvis det har fri åpning der bredden er minst m og høyden minst m, og det er tatt forholdsregler for å lette rømning gjennom.

Tør du lage rom på loftet uten kunnskap?

Dette er for eksempel i saker hvor det er søkt om bruksendring uten ansvarlige foretak for endring fra tilleggsdel til hoveddel, men hvor søknaden i realiteten er opprettelse av ny . Ville ikke laget soverom uten vindu nei. Mulig å få satt inn ekstra vindu ? Hadde ikke fått sovet godt med viten om at ungen lå på et rom uten rømningsvei. Barnet gjør vel egentlig strengt tatt ikke det.

Med åpning til den delen av rommet med rømningsvei så er han jo bare noen meter unna vinduet han også. For eksempel rom uten takhøyde på så og så mye, uten godkjente lysforhol enkelte boder og kjellerrom osv. Har du kjøpt bolig fra tallet med kjeller , m små vinduer , lite lys osv så var dette lov på det tidspunktet og kan settes som P- rom med info om at det ikke fyller dagens krav. Så heter det seg at den er slagfast, det vil si at man kan feste hyller, kjøkkenskap og tunge ting rett i platen uten spikerslag eller spesialskruer. Trefiberplatene egner seg også ganske godt om man vil ha en listefri finish, her lager vi for eksempel listefri løsning mot tak og rundt vinduer.

I norske hjem er det mange kjellerstuer. Mange tilfredsstiller ikke kravene som settes til rom med varig opphold (p-rom). Hva er kravet for p-rom? En tidligere eier hadde ominnredet en loftsbod til soverom og satt inn takvindu uten å søke myndighetene.

En kjellerstue med rømningsvei som brukes til TV på kvelden eller som gjesterom to ganger i året, er en viktig kvalitet, selv om vinduet plasseres høyere enn centimeter over gulvet. Nå blir det enklere for familier som vil gjøre om en kjeller til kjellerstue , et loft til arbeidsrom eller utleie, sier kommunal- og moderniseringsmininster Jan Tore Sanner i en . Kravet for nye boliger er m. Med de nye reglene regnes også kravet til dagslys som oppfylt dersom kjellerrommet har rømningsvindu med tillatt minstemål.

Vinduet trenger heller ikke å ha utsyn. Tidligere har det blant annet vært krav om minst meter takhøyde, om utsyn fra vindu og minstekrav til størrelse på bod og oppbevaringsplass i hybler og. Det er viktig å være klar over at . Juss: Man hører stadig at det er ulovlig å benytte rom uten rømningsvei som soverom, si f. Går hovedadkomsten til kjeller via innvendig trapp (eller gjennom en annen branncelle på kjellerplanet), så må det imidlertid være en ekstra i tillegg, som . Er det kjeller uten utgang til det fri, så er det også nok at det finnes et vindu i kjelleren som kan brukes som . Varme = vannbåren i gulvet med romtermostat. Normat for nyere boligbygg er to utganger til branntrygt sted.

Krav om rømningsvindu i annethvert rom? For enebolig, dør ut terreng og minst ett vindu eller annet utgang. Omtalen om annethvert rom synes å komme fra kontorbygg uten at jeg skal gå god for det.