Kirkegårdsutstyr

Her finner du det meste innen praktisk kirkegårdsutstyr. Velkommen til Bentzen As. Vi i Bentzen As ønsker med disse sidene å gi et lite inntrykk av vårt produktspekter. Vi er importør og forhandler av Melex elbiler i Norge. En av Norges største forhandlere av praktisk park- og kirkegårdsutstyr.

Forhandler av kjøle- og båreromsutstyr, kjøleceller og kistehåndteringsutstyr.

Kirkegårdene i Norge er svært varierte. De spenner fra flotte gravlunder med god drenering og gjennomgravde jordmasser til bakkete utposter med dårlig jordsmonn og lang nedbrytningstid. Moderne og tidsriktig utstyr er derfor av vesentlig betydning. SIBI har i alle år forsøkt å fremskaffe det beste av det . Trykk for å vise flere1Ingen flere treff å vise.

Nord-Norge Vestlandet Trøndelag Østlandet Sørlandet 0. Bergen by Oslo by Stavanger by Trondheim by 0. Det henvises til dette firmaets hjemmeside – bentzenas. Ved siden av ovenstående grossistvirksomhet, har Bentzen Moss Begravelsesbyrå As i snart fire generasjoner drevet begravelsesbyrå i .

Elvenes kapell har lenge hatt bruk for et nytt skur for å gi bedre lagringsplass for diverse kirkegårdsutstyr. Kirkevaktmesteren John Egil Bertheussen kan nevne at dette var et nødvendig tiltak da det gamle skuret vår råttent og hadde nesten bare plass til en trillebår. Det ville ikke vært lenge før den ville falle . Søk etter kirkegårdsutstyr ga Gule treff. Atløy (Sogn Og Fjordane).

I utgangspunktet drev Bentzen AS med salg av praktisk kirkegårdsutstyr. Men de siste årene har salget av elbiler tatt av mer og mer. Vi kjenner byråenes behov veldig godt. Det blir utstilling av kirkegårdsutstyr både utenfor kongressalen og på Alfaset gravlund.

Under kongressen vil det være delvis betjent sekretariat. I tillegg vil alle med farge på navneskiltet kunne svare på spørsmål. Etter kongressen kan henvendelser rettes til: Norsk forening for kirkegårdskultur. Som tilbygg til eksisterende bårehus ved Kråkstad kirke, skal det bygges en enkel driftsbygning (varmtlager) på ca.

Vi har salg av noe kirkegårdsutstyr bl. Cylex har det, sammen med telefon, kontaktinfo , åpningstider, omtaler og spesialtilbud. Her er du velkommen til å stikke innom ved eventuelle spørsmål, eller du kan handle fra vårt utvalg av kirkegårdsutstyr. Vi formidler oljelys, lykter, stativer osv.

Gravmonumenter kan vi også tilby, så kom gjerne innom å se vår utstilling. Inskripsjoner, takkeannonser, takkekort etc.