Karbonatomets kretsløp

Har prøvemuntlig imorgen klarte ikke å få en god forklaring tusen takk for at du redder meg. I morgen har jeg eksaminering i natur og miljøfag, og ett av temaene jeg er tatt opp i, er karbonets kretsløp. Da klassen min ikke har lært noe om karbonets kretsløp i timene, og det heller ikke står noe om dette emnet i skoleboka, er jeg nødt til å finne stoff på internett. Problemet mitt er at jeg ikke vet helt hva . Karbonets kretsløp og drivhuseffekten innlegg 8. Muntlig eksamens spørsmål 9.

Karbonkretsløpet Bufret Lignende Endringene skyldes menneskelige karbondioksidutslipp på grunn av forbrenning av fossilt karbon. Karbonkretsløpet (eller karbonsyklusen) betegner karbonets kretsløp gjennom luften (atmosfæren), vannmassene (hydrosfæren), levende organismer (biosfæren), jordsmonnet (pedosfæren) og berggrunnen (litosfæren). Denne illustrasjonen viser lagring av karbon og de ulike karbonkretsløpene.

Noen kretsløp er hurtige, slik som opptak og utslipp fra plantevekster og forråtnelse, mens andre er meget trege slik som opptak og utslipp fra sedimenter. Disse kretsløpene er stort sett i balanse, mens vår bruk av kull, olje og gass fører til at . Under forbrenning blir det dannet COgass og vanndamp. Det som blir igjen av vedkubben er aske som inneholder kalium, kalsium, magnesium, fosfor og svovel.

Det finnes også små mengder av l andre mineraler (sporstoffer). Inne i ballongen er det CO2.

Trevirket består av vann og . Ordet karbon- dioksid strømmer hver dag ut fra de fleste nyhetskanaler og slår imot oss fra aviser og blader. Fordi en økning av denne gassen får så store negative konsekvenser for vår klode, er COet hett ord i samfunnsdebatten. Beskriv karbonets naturlige og menneskeskapte kretsløp på jorda.

For hvert steg som du mener inngår i kretsløpet skal du: 1. Ved hjelp av reaksjons- og energiligninger forklare hva som skjer. Redegjøre for hvilken positiv eller negativ effekt steget har på miljøet både lokalt og globalt. Vurdere om noen av prosessene . Konflikt om karbonets kretsløp.

Jorda kan absorbere mye mer karbondioksid enn man har trodd til nå, ifølge ny studie. Norske eksperter er uenige om hvor mye vi egentlig vet om karbonkretsløpet. At havets evne til å ta opp COsvekkes når temperaturen stiger er sterkt overvurdert, ifølge sveitsisk studie. Kevin Saff, Kristin Bøhle.

Kjelde: media Commons . I atmosfæren kan karbon være bundet til oksygenatomer og opptrer i gassform som karbondioksi Co2. Gjennom fotosyntesen overføres . Kunne greie ut om karbonets kretsløp. Det er karbondioksid i lufta.

Plantene tar opp denne gassen ved fotosyntesen. Karbonatomene fra karbondioksidene er med på å bygge opp energirikt materiale i plantene. Dyr spiser disse plantene. De samme karbonatomene er derfor med på å bygge opp . See more popular or the latest prezis. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler.

Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. C-atomene i alt levende kommer fra fotosyntesen. Karbon er et sentralt grunnstoff for livet og for klimaet på jorda.

I karbonsyklusen sirkulerer det mellom forskjellige lagre, som kort sagt er atmosfæren, vegetasjonen, jordsmonnet, havet, fossilt brennstoff og sedimenter på havbunnen.