Karbon presentasjon

Periodesystemet Diamant og Grafitt Består bare av karbon – forskjellig oppbygget. Generelt om atomet – karbon. Karbon er i av alle kjente stoffer. I kjernen er det proton.

I et karbonatom er det alltid like mange proton som elektron. Hvordan er grafitt og diamant bygd opp?

Naturfagframlegg om karbon. Ingen brukeranmeldelser ennå. Dessuten skriver du ikke noe om verken hvilket fag dette er (biologi? naturfag? kjemi?) eller hvilket nivå du er på. Litt vanskelig derfor å mene noe om hva du bør gjøre. Muntlig eksamens spørsmål 9. Kull finnes over store områder i nordre deler . Pga at jeg har valgt timers forbredelse fikk jeg også oppgaven idag.

Fra Oppgave arket:Det er viktig at du får vist hva du kan . Det er et ikke-metall som tidligere ble kalt kullstoff på norsk, da det er det grunnstoffet det er mest av i kull.

Grafitt, kull og diamant er former av karbon som finnes i naturen og som har vært kjent . Eller: Organisk kjemi er omtrent som å bygge med LEGO. Nærmiljø og samfunn Ein barnehagekvardag med mangfald Med vekt på det fleirkulturelle i barnehagen og vindauge mot verda Kultur på tvers UBUNTU- ”min identitet. Presentasjon oKARBONATOMETS KJEMI Oppbyggingen til millioner forskjellige stoffer— Utskrift av presentasjonen : KARBONATOMETS KJEMI Oppbyggingen til millioner forskjellige stoffer.

Fleste er lange kjeder av karbonatomer (C-atomer) Alle molekyler med C = organiske forbindelser Tre viktige grupper: . Norwegian Ministry of Agriculture and Food. Landbruket har aksjer knyttet til alle viktige klimagasser. Hei jeg kom opp i naturfag på prøvemuntlig og mitt tema var karbon og jeg skal ha en fremføring på 7-minutter. Kan jeg få noen tips om hva jeg burde ha med i presentasjonen , jeg vil også ha med et forsøk hvis det er miulig.

Noen biologer som kan hjelpe meg å finne et forsøk og god informasjon om . Energi og fornybar energi og klimatiltak. Flytende drivstoff er vanskelig å bytte ut og vil være dominerende innen transport lenge: Vi sitter i den fossile drivstoffella! Energy Information Administration, independent Statistics and Analysis.

Slutten på fossilalderen handler ikke bare om å erstatte drivstoffet på tanken. Vi finner fossile råstoff i alt fra klær og drikkeflasker, til materialer på byggeplasser, og i industrielle prosesser. Alt det fossile karbonet vi i dag får fra kull, olje og gass, kan erstattes med fornybare alternativ.

Olje og gass i karbonbudsjettet. For å vurdere hva disse målene betyr for utvinning og bruk av fossil energi, har det i løpet av de siste årene blitt vanlig å beregne et globalt karbonbudsjett.

Begrepet viser til den totale . Det Global karbonbudsjettet.