Jotun tynner nr 10 datablad

I henhold til regulering (EC) nr. REACH), Annex II – Norge. Belegg: Løsemiddelbasert. Produktregistreringsnummer : Under anmeldelse. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon.

Andre farer som ikke fører til klassifisering.

Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Emballasje: ½, og ltr.

Avfallshåndtering: Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for. Mangler: jotun JOTUN Jotun Tynner Nr. Bufret Lignende Et løsningsmiddel som er spesielt beregnet til rengjøring av pensler og verktøy.

Designet for å forbedre flyten for flere av Jotuns.

De angitte data er typiske for fabrikkproduserte produkter. Små variasjoner kan forekomme avhengig av farge. Ved strøk nummer to må et høyrere forbruk påregnes. Vann og JOTUN Penselrens.

Rengjøring av maleverktøy. Underlaget bør være ensartet, hvis ikke anbefales to strøk med LADY Vegg , LADY Balance, LADY Wonderwall. Velg butikk for å se prisen i ditt varehus. Tilgjengelig i butikker. WHITE SPIRIT 5L – Jotun.

Jotun Thinner er en tynner som er bereget til å forbedre flyten for Jotuns epoksyprodukter. Tynneren kan også brukes til å rengjøre verktøy og pumper i forbindelse med malerarbeid. Les databladet eller påføringsveiledningen til det aktuelle produktet før bruk. Forvitrede overflater bør slipes til friskt treverk. Malte overflater bør vaskes med et alkalisk vaskemiddel, skylles med ferskvann etterfulgt av lett sliping.

Alle overflater bør slipes med . Dit is een verf verdunner. Ontwikkeld voor het verbeteren van de uitvloeing van verscheidene Jotun polyurethane producten. Kan ook gebruikt worden als reiniger voor pompen en gereedschap voor en na het schilderen.

Fargekilden Kirkenes, Man-Fre: Tors: Lørd: 07. Spredeevne (forbruk) pr. Avhengig av underlagets beskaffenhet. Anbefalt filmtykkelse pr. Product and company identification.

Wash out mouth with water. This Technical Data Sheet supersedes those previously issued. The Technical Data Sheet (TDS) is recommended to be read in conjunction with the Safety Data Sheet (SDS) and the.

Application Guide (AG) for this product.