Jotun sens datablad

Mellom- og toppstrøk på flater f. MDF, bygningsplater, tapet, vev og sandsparkel. Vedlikehold (FDV) for dette produktet. Tekniske datablad , Sikkerhetsdatablad , FDV finner du her. Here you can find datasheets and documentation. SENS Vegg Panel List 10.

Ikke deklareringspliktig. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Mengden maling du trenger avhenger av underlag.

Malingen benyttes som mellom- og toppstrøk. Den dekker godt og tørker fort. Grunningen hefter godt og fyller ujevnheter. Jotun Sens grunning liter. En miljøvennlig maling – ingen malingslukt og ingen skadelig avdamping.

Veldig god å jobbe me tørker raskt og dekker godt. En meget helsevennlig takmaling. Slutstrykning på underlag som byggskivor, tapet, väv, spackel, puts, betong, MDF-skivor och panel.

Godkjennelsen fra NAAF for. VOC for bruksklart produkt. På sugende, porøse underlag anbefales det at male strøg for at undgå skjolder. Dette produktet inneholder . Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Aquatic Chronic H411.

Helsevennlig maling – eneste anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Ingen løsemidler, ingen skadelig avdamping, ingen malingslukt. JOTUN Fargeprøve eksteriør.

Produsentens Varenummer.