Jordbærplanter selges

Se de forskellige jordbær plante sorter. En viktig del av virksomheten ved Egge Gård er produksjon av jordbærplanter , som selges til hagesentre og blomsterforretninger over hele Norge. Korona, Sengha Sengana, Frida og Polka er noen av de mest populære sortene.

De ulike sortene har ulike egenskaper med hensyn til når bærene modnes, . Svarer vanligvis innen en dag.

Jordbærplanter selges kr5pr stk(singa segal). Se blomsterfloret i mai og juni, og plukk dine egne jordbær i juli! Se plantene dine vokse seg enda større til neste år. Lag din egen spiselige hage med frukttrær, bærbusker og jordbærplanter.

De er både gode å spise av og svært dekorative. Ripsbusker kan plantes på rekke for å skjerme mot innsyn eller for å dele opp i seksjoner. Markjordbær og vanlig jordbær kan fint plantes i potter og blomsterkasser.

Da blir det lett for både voksne og . Sertifiserte jordbærplanter. I gang med vårens deling og prikling av eliteplanter av jordbær som blir opphav til ca. Deling av vevsformerte jordbærplanter fra beger. Slik ser ferdig delte planter ut.

Prikling av plantene i pluggbrett. Brettene med planter settes i tett plasttelt til de. Selger noen brett med Corona jordbærplanter. SE( Formeringsmateriale). Plantene er kontrollert.

SE(Formeringsmateriale inne eller ute). EE (plantes ut som morplanter eller selges ). Eliteplante fra meristem. Før en begynner å dyrke jordbær til det økologiske markede er det viktig å gjøre seg klart hvor en ønsker å selge bærene.

Valget av avsetningskanal betyder mye. Når plantene oppformeres fra utløpere .

Fra utsalget selges gårdens egne produkter i tillegg til produkter fra andre produsenter. Før du lager radene tilfører du god organisk, deretter gjødsles plantene med fullgjødsel om våren. Hvis du dekker jorden (med plast, fiberduk, bark , halm) bevarer du fuktigheten i jorden, og slipper å luke så mye. Våre bærsorter er alltid de beste du som hageeier kan be om. Vi lager selv og henter hos de aller beste og mest engasjerte planteskolefolk.

De ferdig rota plantene selges i hagesentermarkedet, noen selger også til bærprodusenter. Dette kalles en 4B-produksjon, som foregår etter 4B-kravene i plantehelseforskriften hos Mattilsynet. UTSALG PÅ FREDBO På Fredbo selges bl. Fredbos utsalg er åpent under arrangementer, ved åpen sesongcafé og ellers etter avtale. Ta gjerne kontakt om du ønsker å komme . Avlingspotensialet i jordbærplantene tilseier ei avling på over tre tonn per daa, men ei gjennom- snittsavling ligg på rundt eitt tonn per daa.

Oppgjersprisen på jordbær er svært elastisk og svingar normalt mykje gjennom sesongen – der den høgaste prisen vert betalt for dei tidlegaste bæra når tilførselen til marknaden er låg.