Jernbanesviller uten kreosot

Tresvillene er tidligere benyttet på den britiske jernbanen. Australsk gjenbrukt virke av jarrah (eucalyptus marginata). Jernbanesviller i jarrah fra Australia.

Alder på disse er 60- år og . Disse var renset vist nok.

Min første tanke er går det virkelig ann og er man helt sikker på at all kreosoten er vekk? Har noen erfaring med dette? Kreosot er jo ganske så helseskadelig. Skal brukes som lav mur.

Jeg vet ikke hvor i landet du bor, men jeg mener at jeg har sett at BoGrønt Foss Hagesenter på Hurum har hatt dette. Bruk av gamle jernbanesviller , telefonstolper og annet trevirke som er impregnert med kreosot , er forbudt på steder der det kreftfremkallende stoffet lett kan komme i kontakt med huden. Likevel finnes fortsatt slikt trevirke på lekeplasser, i hager og i parker.

Kanskje du lekte på gamle jernbanesviller da du var . Gamle fagverksbruer uten gjennomgående ballast, kan ikke ha betongsviller rett og slett fordi betongsvillene ikke tåler å være vekt uten å ha jevn fordeling av vekt videre til bakken. De krever også betydelig tykkere underdekning, slik at i flere eldre tunneler brukes fremdeles tresviller, da disse krever . I hundre år har E-verket og Televerkets folk klatret i tjæreimpregnert stolper uten særlige problemer. Da kreosot ble faset ut, ble det innført flotte grønne stolper, miljøvennligere til tusen.

Da begynte plutselig mastemontørene å ramle ned når de måtte bore litt i . Vi har nå jernbanesviller til salgs fra Finn. Forbudet mot bruk av kreosot strekker seg i dag langt, i praksis er det kun i brokonstruksjoner, kraftmaster og jernbanesviller kreosot er tillatt. Kilde: , Treteknisk og. En brukonstruksjon prosjekteres gjerne for en levetid på 1år, uten impregnering er det knapt oppnåelig.

Norsk Treteknisk Institutt . Denne impregneringsmetoden er ikke tillatt lenger, men hagesentrene har lov til å selge brukte sviller. I og med at svillene har ligget ute i jernbanesporene i mange år, er kreosotavrenningen minimal. Det anbefales ikke å bruke sviller . I dette tilfelle er et myr- og beiteområde benyttet til dumping av brukte kreosotholdige jernbanesviller som etter all sannsynlighet vil medfører.

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ eller eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11. Jada, jeg vet at jernbanesviller er fulle av kreosot ! Og at det ikke er helt bra for hverken oss eller miljøet. Det er bare det at jeg synes jernbanesviller er kjempefint, og de passer akkurat inn til det vi har hatt i tankene.

Statens forurensingstilsyn anbefaler at materiale impregnert med kreosot , brennes i anlegg som har røykgassrensing. Likevel legges dette rett på avfallsdeponier uten noen form for sikring mot . Har sett NSB selge de for alt fra til 2kr stykket. Ellers selger de look alike på helges hageland.

Om du kjøper fra NSB så husk at disse inneholder giften kreosot. Kjell Gundersen fra Stod gjorde helomvending på avfallsmottaket med et hengerlass med jernbanesviller. Den gang uten problemer.

Jeg holder på å lage til en kjøkkenhage, der jeg bygger jernbanesviller i høyden, rundt kjøkkenhagen. Kan jeg olje den eller male den utenpå for å unngå direkte kontakt med eventuell kreosot som svetter? FORFALLER: Et av NSBs gamle dieseldrevne ekspresstogsett står på et sidespor ved Elverum Skysstasjon og forfaller. Søppel, glass og opprevne presseninger på sporet, gamle sviller, bølgeblikk og spøøel i hauger ved siden av sporet. May-Britt Bjørlo Henriksen.

Forsøpling rett ved Skysstasjonen. Varen stammer fra næringsvirksomhet, fra kommunale gjenbruksstasjoner.