Innrede loft uten å søke

Les mer om reglene på vår forbrukernettside Bolig360. Slik kan du gjøre om loft og kjeller til boligareal. For Plan og bygningsetaten kan finne forhold som gjør at man ikke gir godkjenning uten videre: – Dette er for. Nå er det enklere å utnytte areal på loftet til bolig, men du må fortsatt søke kommunen ved bruksendring.

Innredning av loftsrom øker både bruksmulighetene og salgsverdien av boligen.

Men når du innreder loft til bolig, er det mye å passe på for å få et godt resultat. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk. Søker man kommunen om å få innrede soverom eller andre oppholdsrom i kjeller og loft som i dag brukes bare til lagring, vil nok kommunens saksbehandlere sørge for at man ikke får godkjent bruksendring dersom kravene ikke er oppfylt.

Hva som er konsekvensene av å gjøre en slik bruksendring uten å. Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner. Kommunen kan hjelpe deg å finne lokale plankart og bestemmelser. Si fra til kommunen at bygget er ferdig.

Selv om du bygger uten å søke , skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig. Katherine Ferguson katherine. En tidligere eier hadde ominnredet en loftsbod til soverom og satt inn takvindu uten å søke myndighetene. Det var hverken søkt om å. Antagelig er det innredet stuer og soverom i hundretusenvis av kjellere uten at eieren har søkt om bruksendring fra bod til oppholdsrom. Da er det strengt tatt ikke lov å . Men søknad bør absolutt sendes og godkjennes før første spadestikk eller spikerslag.

Straffebestemmelsene retter seg mot det å utføre et tiltak uten å ha en nødvendig tillatelse, det er i . Da kan det være fristende å innrede et nytt soverom i kjelleren, sette på et nytt vindu, slå opp en stor levegg, lage takterrasse eller bygge et anneks til. De fleste av disse loftene er nå innredet uten at dette er avmerket i kommunens byggesaksarkiv. Liste over hva du må søke om før du gjør endringer:.

Er riktig det, hovedsak om han skulle hevet taket uten søknad slik at en takstmann hadde tatt med hvor folk skal tas. Eneste jeg ikke er helt sikker på er adkomst, en åpen trapp feks. Byggesøknaden viser forslag til innredning av etg. Og boarealet er satt til å.

Arbeidet består av å fjerne loftsluke for å få satt inn trapp, montere stk veluxvinduer, et lite ba et par soverom og en liten stue. Burde være en mulighet for å overføre ansvarsretten til deg uten å måtte søke på nytt. Jeg: – Ønsker å innrede loft på ti kvadratmeter til liten loftsstue med tre takvindu for lys og utsikt. Skisserer rømningsveier via trapp og takvindu.

Ikke tilfredsstillende krav til rømning. Jeg: – Hva må jeg gjøre for å tilfredsstille branntekniske krav? Konkret gis det nå unntak fra flere tekniske krav når boligeier for eksempel søker å gjøre om kjeller til stue eller at en bod gjøres om til soverom innenfor en boenhet. Få dobbelt igjen når du innreder kjelleren.

Finn ut hva du kan bygge eller gjøre om på eiendommen din uten å søke. Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse. Nå blir det enklere for familier som vil gjøre om en kjeller til kjellerstue, et loft til arbeidsrom eller utleie, sier kommunal- og moderniseringsmininster Jan Tore Sanner i. Men den mangeårige ordføreren glemte én viktig ting.

Hvis du innreder til et soverom uten å søke om bruksendring, så har du brutt loven, sier enhetsleder Karl Erik Nystad i Vestvågøy kommune. Søknad uten ansvar ( søke selv). Innrede rom for varig opphold på loft er søknadspliktig, dvs bruksendring av loft til boligrom (tilleggsdel til hoveddel) og kan tillates hvis forholdene ligger til .