Innrede loft søknad

Nye regler fra nyttår gjør at det nå er enklere å gjøre om boder, kjellerrom og loftsrom til boligrom og til utleie. Men som alltid: Det er feller! Nå er det enklere å utnytte areal på loftet til bolig, men du må fortsatt søke kommunen ved bruksendring. Innredning av loftsrom øker både bruksmulighetene og salgsverdien av boligen.

Men når du innreder loft til bolig, er det mye å passe på for å få et godt resultat.

Illustrasjon: SINTEF Byggforsk. Katherine Ferguson katherine. Du må tidligst mulig finne ut om planene for loftsinnredningen krever kommunens godkjenning. Det skal utarbeides planer og sendes søknad til kommunen om å få innrede bolig i loft som tidligere ikke har vært i bruk som boligrom.

I noen tilfeller kan dette være forhåndsgodkjent, som for eksempel ved at . Husk at planene for loftsinnredningen må godkjennes av kommunen. Du må alltid sende søknad til kommunen om å få innrede bolig i loft dersom det tidligere ikke har vært benyttet som et boligrom. Undersøk om loftet kan bygges om til et rom som oppfyller branntekniske krav.

I eneboliger vil dette som regel være . Jeg: – Ønsker å innrede loft på ti kvadratmeter til liten loftsstue med tre takvindu for lys og utsikt. Jeg: – Så jeg må til to eksterne firma for å få søknad godkjent? BS: – Ja, men vi avslår jo. Brannteknisk konsulent: – Åpent loft er del av underliggende etasje.

Søker du selv, er det du som må passe på at alt går riktig for seg, og at tekniske krav blir fulgt. Med takhøyde under 2blir dette ikke godkjent som rom for varig opphold. Altså er det heller ikke relevant å søke om bruksendring til dette. Sørger du for at himlingen ikke . Blant de viktigste faktorene ved søknad om bruksendring er rømningsvei og krav til tilstrekkelig dagslys og godt utsyn.

Utfordringen var åpenbar: familien ønsket mer plass, men hadde bare et kaldt loft med lav takhøyde til disposisjon. Etter å ha lest bestemmelser i reguleringsplanen vurderte vi det som stor risiko for å få avslag på søknad om å heve taket, i hvert fall at det er en prosess som ville ta mange år, forteller hun. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 29- 29-og § avslås søknad om tillatelse til bruksendring av loft fra tilleggsdel til hoveddel og innredning av boligrom tilhørende underliggende boenhet, fasadeendringer med innsetting av takvinduer mot øst, nord og vest. Du må fortsatt søke kommunen for å gjøre om bod til oppholdsrom, og rommet du vil endre må ligge inntil andre oppholdsrom, det vil si at rommene må dele vegg, tak eller gulv.

Få dobbelt igjen når du innreder kjelleren. Nå blir det enklere for familier som vil gjøre om en kjeller til kjellerstue, et loft til arbeidsrom eller utleie, sier kommunal- og moderniseringsmininster Jan Tore Sanner i en .

Vi vet hva både håndverkere og hobbysnekkere gjør feil, og ønsker med denne boka å vise hvordan det må se ut under de synlige overflatene for å unngå skader, sier Krohn. Gode råd for nye og gamle hus Boken viser hvordan du bør gå fram når du skal innrede loft i småhus. Her finner du blant annet råd . En tidligere eier hadde ominnredet en loftsbod til soverom og satt inn takvindu uten å søke myndighetene.

Det var hverken søkt om å sette inn vindu eller om. Det vil etter dette ikke være mulig å innrede rom for varig opphold under terreng på flate tomter. Heller ikke takvindu i skråtak vil bli akseptert som . KREATIV STIL: Det er ikke noe problem å lage en variert og spenstig innredning selv om plassen er begrenset. En person eller et firma med byggteknisk kompetanse må stå som formell søker til endring av loftet, uansett om du ønsker omregulering eller kun en byggetillatelse.

Skal du bruke bygget eller deler av det til noe annet enn det det er godkjent til? Vil du gjøre loft eller kjeller om til soverom eller stue? Eller vil du gjøre kontor om til bolig?

Da må du søke om bruksendring. Nye regler for innredning av bo loft og kjeller i bolig eller ombygging for utleie av egen bolig. Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom. Direktoratet for byggkvalitet har laget flere artikler som beskriver endringene, . Hva som er konsekvensene av å gjøre en slik bruksendring uten å søke , .