Impregnering klasse a

Alle impregnerte produkter fra Bergene Holm AS er klasse AB og beregnet for bruk over bakken. Kl AB er altså ikke egnet til bruk i jord. Det er ennå ingen impregneringsklasser for gran, men rekommandasjoner for kledning og vinduer er til- gjengelig. Per dags dato er det kun kreosot og ingen salter som er godkjent.

For bruk i marine miljøer som impregnering av kaipæler og lignende for å beskytte mot mar- ine borere ( pælemark og pælelus). Use class (= Nordisk klasse A ).

Feltforsøk i jordkontakt (EN 252). Normalt opptaksnivåer. Minst års testperiode. Referanse uimpregnert: Furu yteved.

Det er viktig å ikke bruke trevirke med høyere kjemikalieinnhold enn nødvendig. Det meste av norsk impregnert trevirke er stykkmerket slik at det fremgår hvilken klasse trevirke har. Det er riktig som produsenten sier, hvis impregnert i klasse M betyr at det er impregnert med CCA.

CCA- impregnert trevirke er kun tillatt å bruke i kaianlegg dersom kaianlegget er til bruk innen næringsvirksomhet. Det behøves ikke søke, dersom det går klart fram at dette benyttes i næringsvirksomhet.

Den siste er klasse B som er til tømmer som brukes til vinduer og dører. Et av de firmaene i Norge som produserer flest impregnerte gjerdestolper er Solør AgroTre. De selger over millioner . Brygger Skal du lage deg en kai eller brygge i saltvann. Da bør kaipælene være impregnert i klasse M. M står for maritimt, og viser at materialene er beskyttet mot bl.

Vi har derfor sett hva som skjer hvis du velger feil materialer til brygga. Er beregnet for bruk i bærende konstruksjoner utendørs, etter kravene i den til . Det importeres furu, vanligvis fra Sverige eller Finlan for impregnering. Trykkimpregnert styrkesortert konstruksjon. NS-INSTA 1deler trykkimpregnert tre inn i tre klasser etter bruksområde, se tabell r. Gran er uegnet for trykkimpregnering. Dette er vanlig lagervare og tilsvarer klasse AB.

Dette fordi ukappet impregnert endeved har den beste beskyttelsen. Avfall og kapp skal håndteres slik teknisk etat i kommu-. CU impregnering klasse AB bruk over mark holdbarhetsklasse 1. Avkappede flater bør behandles.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD. Rengjøring og rengjøringsmetoder.

Produktet er en del av konstruksjonen. Sammensetningen av impregneringsmidlene påvirker produktegenskapene til de ulike treproduktene. Utifra Norsk standard bruker vi følgende klasse inndeling ved bruk av impregneringsmidlene. Kobber et grunnstoff og finnes naturlig i jordsmonnet.

Er høvlet med firkantet eller profilert tverrsnitt. Resten er midler som motvirker nedbrytningskreftene i naturen. Impregnering av tre skjer i dag med kobberholdige væske. Trelast impregneres i ulike klasser avhengig av bruksområdet. Men her var brukt bokstaver og ikke tall, og for.

For forbrukere er det to klasser av impregnert tre i salg i Norge. AB er det vanligste og mest brukte. Klasse AB for bruk uten jordkontakt:.

Det er som regel AB du finner lagerført i byggevareutsalgene . Trevirke trykkimpregnert i klasse AB er for bruk utendørs over bakken.