Imaginært

Imaginær , innbilt, uvirkelig, ikke- eksisterende. Et imaginært tall er et tall definert slik at når det kvadreres (ganges med seg selv ), så blir resultatet et negativt reelt tall. Når reelle tall kvadreres, blir resultatet aldri mindre enn null, mens kvadratet av et imaginært tall alltid er et negativt reelt tall.

Dersom a er lik null sies det komplekse tallet å være rent imaginært. Komplekse tall er viktige i mange deler av matematisk analyse, og den .

Søgning på “ imaginær ” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Kvadratet av et tall er tallet ganget med seg selv. Det er arealet av et kvadrat med side av lengde tallet.

Kvadratroten av et tall er siden i et kvadrat med areal tallet. Du kan se et imaginært tall som kvadratroten av et negativt tall. Det er kanskje ikke et tall du er vant me men det.

Mengden av komplekse tall skrives vanligvis C. Denne mengden inneholder de reelle tallene R som en delmengde, og innføringen av komplekse tall gir en naturlig utviding av begrepet reelle tall. Mange assosierer komplekse tall med løsningen av. Finn synonymer til imaginær og andre relaterte ord.

Gratis norsk synonymordbok på nett. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedor men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Definisjon av imaginær i Online Dictionary. Betydningen av imaginær.

Norsk oversettelse av imaginær. Oversettelser av imaginær. Informasjon om imaginær i gratis engelsk online ordbok og leksikon. Barnet hadde en imaginær venn.

I matematikktimen i dag snakket læreren litt om imaginære tall. Jeg forstod ikke helt hva dette med imaginære tall gikk ut på.

Er det en helt annen form for matematikk enn den vanlige? Noen her som kan forklare meg dette . Det gjør markeder og stater ved å fremme imaginære samfunn som består av millioner av mennesker som ikke kjenner hverandre, og disse imaginære samfunnene skreddersys etter nasjonale og kommersielle behov. Et imaginært samfunn er et samfunn av mennesker som egentlig ikke kjenner hverandre, men innbiller . Tall på formen ib tenker vi oss som imaginære tall. Vi kan så regne med disse tallene på vanlig måte, bortsett fra at vi hele tiden må huske at i= −1. Et komplekst tall z er . Her finner du betydninger av ordet IMAGINÆR.

Du kan også legge til en definisjon av IMAGINÆR selv.