Hydrogen nordlys

Han publiserte 1vitenskapelige arbeider før sin død. Vegards viktigste oppdagelse var proton- nordlyset. Kilden til dette nordlyset er hydrogenatomer. Ettersom det er veldig lite hydrogen i den høyden nordlyset opptrer, må protonene komme fra solvinden.

Vi får også nordlys fra protonene i solvinden.

På sin vei mot oss kan et proton fange inn et elektron fra den øvre atmosfæren og blir dermed til et hydrogenatom. Vegard beviste dermed at nordlys skyldes . Etter hvert som elektronet i hydrogenatomet faller nedover fra skall til skall, sender det ut fotoner som er typiske for hydrogen. Fagstoff: Det er neppe mulig å se nordlys uten å bli påvirket av det. Nordlyset ser ut som et fantastisk fyrverkeri av blå, gule, grønne og røde farger som bølger over himmelen. Nordlys kalles også aurora borealis, som betyr morgenrøden i nord.

Vi aner dimensjonene av universet når vi betrakter en middels stor stjerne som sola.

Solas størrelse og struktur. Sola – kilden til nordlyset. Nordlys oppstår når ladde partikler fra sola kolliderer med atomer og molekyler i jordas atmosfære. Han var den første som påviste at nordlysspektrene inneholder informasjon om temperaturen til den gassen som sender ut lyset.

Han var også den første som eksperimentelt påviste hy- drogenemisjoner i nordlyset. I tabellen er det listet opp en del gasser og bølgelengden til noen spektrallinjer de sender ut. Kan du bruke tabellen til å identifisere gasser som sender ut nordlys og en gass som finnes i lysstoffrør? Det var ikke noe problem å kjøre strekningen Lillestrøm til Brussel på hydrogen , bortsett fra at vi måtte unngå Sverige, sier Boye Bjerkholt. Les også: Alle kjøretøy skal bli utslippsfrie.

Bilen, en Hyundai, har en rekkevidde på 6kilometer på en tank hydrogengass. Og i motsetning til elbilen, tar det ikke mer . Takket være danske og amerikanske forskere er det ikke lenger utopi å byttee ut boligen oljefyr med ren energi fra sol og vann. I felleskap har de nemlig utviklet et billig alternativt til de dyre platina-katalysatorene som i dag brukes for å framstille hydrogen fra sollys og vann.

Forskere fra Danmarks Tekniske . Bli med til forskningsstasjonen McMurdo i Antarktis. I løpet av toktet lærer du om solceller, brenselceller og hydrogen som energibærer.

Hvordan oppstår nordlys ? Den første som observerte og identifiserte hydrogen -linjene og deres Doppler skift i nordlys fra solare protoner. Observerte og bestemte bølgelengde. Blåfargen kommer fra nitrogen ioner, det grønne lyset fra oksygen, mens den røde underkanten av nordlyset kommer fra nøytrale nitrogen molekyler.

Inne i dypet omdannes hydrogen til helium, og det frigjøres enorme mendger energi. Varmen strømmer ujevnt utover mot overflaten, noe som gjør at det dannes kraftige og kaotiske magnetfelt. Magnetfeltene skaper store stormer i solatmosfæren.

Den er en glødende suppe av ladde partikler, som syder . De fleste nordlys som mennesket ser, har gulgrønne nyanser. Blå og fiolette farger skapes av lettere gasser som blant annet hydrogen og helium, mens nitrogen i lav høyde kan . Batteribiler er lite miljøvennlige pga. Hydrogen har ikke det problemet.

Polarlyset oppstår når strømmer av ionisert hydrogen fra Solen fanges opp av Jordens magnetfelt og treffer atomene og molekylene i atmosfæren i en sirkel rundt Nord- og Sydpolen. Når aktiviteten er høy, for eksempel etter en solstorm, vokser sirkelen slik at den kan bli synlig fra sør i Skandinavia og i .